זכויות משרתי מילואים – חרבות ברזל

 תשלום בגין שירות המילואים

 • שכיר שמשרת במילואים יקבל את התשלום מהמעסיק במועד התשלום החודשי הרגיל (המעסיק כבר יתחשבן עם המוסד לביטוח לאומי)

**במקרים מסוימים העובד יצטרך להגיש תביעה אישית לקבלת התגמול מביטוח לאומי (למשל, אם הוא מועסק אצל שני מעסיקים) -> https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getHtmlForm.aspx?formtype=T502%40btl.gov.il

 • עצמאי שמשלם בקביעות דמי ביטוח לאומי יקבל את התשלום אוטומטית לחשבון הבנק, בהתאם למקדמות שמשלם לביטוח לאומי.

סכום התגמול המינימלי – 300.61₪ ליום מילואים, ו9018₪ לחודש מילואים

סכום התגמול המקסימלי – 1,582.17₪ ליום מילואים, ו47,465₪ עבור חודש מילואים.

איסור פיטורין בגין שירות מילואים

 • ככלל, אסור לפטר עובד בשל שירותו במילואים (גם לא בשל שירות צפוי), ללא תלות באורך השירות ובתדירותו
 • אסור גם לפטר עובד (מכל סיבה שהיא) בזמן המילואים ובמשך 30 ימים לאחר תום המילואים, אלא אם ניתן לכך היתר מועדת התעסוקה במשרד הביטחון.
 • עובדים שבני זוגם משרתים במילואים זכאים להיעדר מהעבודה בתנאים מסוימים, ועשויים להיות מוגנים מפיטורין אם נעדרו מהעבודה בשביל להשגיח על ילדיהם המשותפים

עובד שפוטר או הוצא לחל״ת שלא כדין בתקופת המילואים יוכל לפנות למשרד הביטחון לקבלת סיוע משפטי בחינם -> https://www.miluim.idf.il/articles-list/%D7%A4%D7%99%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9F-%D7%91%D7%92%D7%99%D7%9F-%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%90%D7%99%D7%9D

השתתפות בהוצאות נסיעה

משרתי מילואים יכולים לבחור באיזה אופן הם רוצים לקבל את ההשתתפות, בהתאם לדרך ההגעה שלהם למקום השירות וחזרה-

 • מימון נסיעות בתחבורה ציבורית באמצעות הטענת כרטיס ה״רב קו״ או
 • החזר השתתפות בדלק שיועבר ישירות לחשבון הבנק (לפירוט תעריף הנסיעה -> https://pa.miluim.idf.il/SIP_STORAGE/FILES/8/4008.pdf

תגמולים ומענקים נוספים למשרתי המילואים

 • מענקים שוטפים– משרתי מילואים שביצעו 40 ימי מילואים ומעלה יקבלו כל 10 ימים מענק שוטף בסך 466₪ למערך הלוחם, ו266₪ למשרתים בשאר היחידות.
 • המשך ״תגמול מיוחד״ – מהיום ה32 לשירות המילואים ועד מועד סיום צו 8 יינתן בנוסף מענק ע״ס 133₪
 • מענק לחימה יומי– משרתי מילואים שביצעו תעסוקה מבצעית יקבלו בנוסף 100₪ ליום עבור 10 הימים הראושנים, 150₪ מהיום ה11 עד היום ה20 לשירות, ו200₪ ליום מהיום ה21 למילואים עד סיום השירות.
 • פיצוי בגין ביטול חופשות וטיסות של עד 5000₪

מענה כלכלי למשפחות משרתי המילואים

 • מענקים להורים לילדים עד גיל 14- משרתי מילואים שביצעו 40 ימי מילואים ומעלה יקבלו מענק ע״ס 833₪ למערך הלוחם, ו500₪ למשרתים בשאר היחידות.
 • מענק משפחה מיוחדת- הורה לילד עם צרכים מיוחדים יקבל מענק חד פעמי ע״ס 2000₪
 • מענק כלכלת הבית- משרתי המערך הלוחם ששירתו 45 ימים ומעלה יקבלו מענק חד פעמי ע״ס 2500 ש״ח
 • שובר לחופשה למשרתי מילואים ששירתו 60 ימים ומעלה- משרתי המערך הלוחם יקבלו שובר ע״ס 3500₪, או 4500₪ אם הם הורים לילד עד גיל 14. משרתי שאר היחידות יקבלו 1500₪, או 2000₪ אם הם הורים לילד עד גיל 14.

***אלו ניתנים בנוסף למענקים ששולמו ב10/11/2023:

 1. מענק הוצאות אישיות בסך 1100₪ למי ששירת 8 ימים ומעלה בצו 8
 2. מענק משפחה בסך 2000₪ למי ששירת 8 ימים ומעלה ולו ילד/ים עד גיל 14 (הוצאות בייביסיטר, כלכלת הבית וכיו״ב).

זכויות והטבות לסטודנטים ולומדי לימודי תעודה

 • משרתי מילואים שלימודיהם נפגעו בזמן המלחמה בשל השירות יהיו זכאים לפיצוי:
 • למשרתים 5-10 ימים -> עד 500₪
 • למשרתים 11-20 ימים -> עד 1000₪
 • למשרתים 21 ימים ומעלה -> עד 2000₪

דרישה לפיצוי גבוה יותר תיבחן בוועדת חריגים.

 • סבסוד שכר לימוד: משרתי מילואים במערך הלוחם יהיו זכאים ל100% סבסוד, והמשרתים בשאר היחידות יהיו זכאים ל30% סבסוד בגין לימודיהם.
 • בנוסף, סטודנט שלימודיו נפגעו בשל גיוסו לשירות מילואים ונדרש בשל כך לשלם עבור שיעורים פרטיים או לשלם עבור קורס חוזר יהיה זכאי לפיצוי מקסימלי של 2000₪.

זכויות והטבות נוספות

קישורים וטלפונים שימושיים