אכיפה של חוקי העזר

10.12.2018 09:05

אכיפה של חוקי העזר
לתושבים שלום. המעוצה המקומית ראש פנה מבקשת להודיע כי לאחר שהושלמה ההיערכות לכך, תחל במהלך חודש ינואר 2019 אכיפה של חוקי העזר העירוניים לרבות חניה, שמירת הנקיון וכיוצא בזה. בתאריכים 10-31.12.2018 ינתנו אזהרות בלבד. החל מיום שלישי, 1.1.2019 ינתנו קנסות. אנא שמרו על חוקי העזר ועל תרבות החיים בראש פנה לטובת כולנו. בברכה, מוטי חטיאל ראש המועצה