חוקי העזר של המועצה

11.12.2018 16:29

חוקי העזר של המועצה
לתושבים שלום לאור שאלות שעלו מצד תושבים, ניתן למצוא את חוקי העזר של המועצה באתר המועצה תחת מידע לציבור או בקישור המצורף.
קישור