אישור תושב לשנת 2019

02.01.2019 12:47

אישור תושב לשנת 2019
לתושבים שלום. אישור תושב למס הכנסה יש לחדש, על פי חוק, מדי שנה. תושבים הרשומים בתעודת הזהות כתושבי ראש פנה מעל לשנה, ומשלמים ארנונה למועצה, יקבלו במהלך חודש ינואר את אישור התושב ישירות לבתיהם, ללא צורך בהגשת בקשה. צעירים מעל גיל 18, המתגוררים בבית הוריהם, מתבקשים למלא טופס בקשה (בקישור המצורף) ולהביא אותו למועצה בצירוף הצהרת ההורה המחזיק בנכס, על מנת לקבל אישור תושב. בברכה מחלקת הגביה
קישור