הנחה בארנונה למשרתי המילואים

03.01.2019 14:23

לתושבים שלום
מתוך הערכה והוקרה למשרתי המילואים החליטה מליאת המועצה לקבל את תקנות שר הפנים בעניין חוק ההסדרים אשר מאפשר לרשות מקומית להקנות הנחה של עד 5% בתשלום הארנונה למגורים למשרתי מילואים פעילים.
ההנחה עודכנה, החל מתאריך 1.1.2019, לכל תושב/ת אשר מופיע/ה בקובץ אנשי מילואים פעיל שהתקבל ממשרד הבטחון.
משרתי מילואים אשר ההנחה לא עודכנה אצלם מוזמנים לפנות אל מחלקת הגביה לצורך בדיקת זכאות. יש להמציא:
•תעודת משרת מילואים פעיל או טופס 3010 מאתר המילואים ברשת (בקישור המצורף)
•במידה והנך שוכר/ת בנכס יש להמציא חוזה שכירות בתוקף לשנה אחת לפחות.
•צילום תעודת זהות.
בשכירות- ההנחה תינתן עד לתאריך תפוגת האישור/התעודה או עד למועד סיום השכירות בנכס, המוקדם מבינם, ולא יותר מאוחר מתאריך 30.4.2019.

לנוחיותכם, ניתן לברר על זכאות לקבלת התעודה והאישור עם מוקד המילואים בטל': 03-6553655 או במייל: mokedmiluim@mail.idf.il

קישור