הגשת בקשות להנחה כלכלית בארנונה

18.02.2019 17:04

בקשות להנחה כלכלית אשר יתקבלו עד ליום 31.3.19 במחלקת הגביה במועצה - במידה ומגישי הבקשה ימצאו זכאים הזיכוי יהיה רטרואקטיבי מחודש ינואר 2019.
בקשות להנחה כלכלית אשר יתקבלו לאחר 31.3.19 - במידה ומגישי הבקשה ימצאו זכאים, ההנחה הכלכלית תכנס לתוקף רק ממועד ההגשה ואילך.