עדכון מספר נפשות - לצורך חישוב צריכת מים ביתית

04.04.2019 11:55

עדכון מספר נפשות - לצורך חישוב צריכת מים ביתית
לתושבים שלום לצורך עדכון פרטי צריכת מים, הורים לתינוקות, אשר נולדו וטרם עדכנו במועצה מספר נפשות - מוזמנים לפנות אל מחלקת הגביה ולעדכן, על מנת לקבל את הקצאת המים לה הם זכאים. בברכה, מחלקת הגביה 04-6808604