טופס בקשה לביטול דו"ח חניה

28.04.2019 11:42

לתושבים שלום.
לידיעתכם, עלה באתר המועצה טופס בקשה לביטול דו"ח חניה. הטופס קיים כטופס מקוון, בקישור המצורף, וגם כטופס להורדה ומילוי ידני תחת מידע לציבור, טפסים.
יש לצרף את המסמכים הנדרשים.
בקשות לביטול דו"ח חניה מועברות, על פי חוק, לבדיקה על ידי היועץ המשפטי.
קישור