הוצאת פסולת בנין

05.06.2019 15:16

הוצאת פסולת בנין
לתושבים שלום לאחרונה נתקלנו במספר מקרים בהם הונחה פסולת בנין בשקי ענק (ביג בג) ליד פחי האשפה. לידיעתכם, הן קבלן האשפה והן המועצה אינם יכולים לפנות שקים אלו. באחריות התושב/ת לדאוג לפינוי פסולת הבנין לאתר מורשה בלבד. מחלקת הפיקוח