לכידת כלבים משוטטים

10.11.2019 15:53

לכידת כלבים משוטטים
לתושבים שלום. לאור פניות תושבים בנוגע לכלבים משוטטים, החל מהיום פקחי השירות הוטרינרי של אשכול גליל מזרחי יעברו בראש פנה וילכדו כלבים המשוטטים באופן חופשי. התושבים נקראים להקפיד על הוראות החוק, ולמנוע שיטוט כלבים ברחובות המושבה.