הנחיות לימי החורף הסוערים

20.01.2020 21:53

הנחיות לימי החורף הסוערים
לתושבים שלום לפניכם הנחיות לימי החורף הסוערים. בברכת ימים בטוחים.