דחית מועד התשלום עבור אגרת שילוט

29.03.2020 13:56

דחית מועד התשלום עבור אגרת שילוט
לתושבים שלום לכל מי שקיבל שובר לחיוב באגרת שילוט - שוברים אלו הוזמנו והועברו לדואר לפני כניסת התקנות החדשות, עקב המאבק בנגיף הקורונה, לתוקף. לאור המצב, המועצה המקומית ראש פנה מאפשרת דחיית התשלום עד לתאריך 15.6.2020. בברכת בריאות ופרנסה טובה. מחלקת הגביה.