הגברת האכיפה של נהלי התו הסגול

02.06.2020 13:47

הגברת האכיפה של נהלי התו הסגול
לתושבים שלום.
בסיור שקיים ראש המועצה, מוטי חטיאל, בעסקים בראש פנה הוא הבחין בחוסר הקפדה על הנחיות התו הסגול.
ראש המועצה הורה למנהל המחלקה המוניציפלית להחמיר עם עסקים שלא ישמרו על הנחיות הבריאות, ויסכנו בכך את בריאות התושבים והאורחים. כמו כן, הוחלט להרחיב את הפיקוח והאכיפה.

אנחנו מחויבים לעשות הכול לשמירת בריאות התושבים שלנו והאורחים המגיעים למושבה, ולא נוותר בעניין הזה.