עדכון לתושבים 24.6.2020

26.07.2020 09:58

עדכון לתושבים 24.6.2020
לתושבים שלום
לפניכם מקבץ ידיעות לסיכום השבוע החולף ולקראת השבוע הקרוב.
קישור