עדכון פעילות המועצה - ללא קבלת קהל

30.07.2020 11:08

עדכון פעילות המועצה - ללא קבלת קהל
לתושבים שלום
לאור הנחיות משרד הבריאות המועצה פועלת ללא קבלת קהל.
פרטים מלאים בקישור:
קישור