פתיחת מסגרות חינוכיות לילדי עובדים חיוניים

11.10.2020 13:42

פתיחת מסגרות חינוכיות לילדי עובדים חיוניים
לתושבים שלום.
המועצה המקומית ראש פנה בוחנת את האפשרות לפתוח מסגרות חינוכיות לילדי עובדים חיוניים, על פי התקנות לשעת חירום.
תושבים אשר מוגדרים עובדים חיוניים וזקוקים למענה עבור ילדיהן בגילאי לידה - 12, מוזמנים למלא את הטופס המקוון בקישור.
על פי הבקשות המועצה תבחן את פתיחת המסגרות.
תינתן קדימות להורים על פי נהלי החירום.
קישור