דרושות סייעות שעתיות לגני הילדים בראש פנה

10.03.2021 10:03

דרושות סייעות שעתיות לגני הילדים בראש פנה

לאשכול גנים ראש פנה דרושות סייעות לגני הילדים בעלות יכולת הכלה/חום אנושי.


בעלות גישה חינוכית ורגישות, יכולת עבודה בצוות.


קורות חיים יש לשלוח ל:


 bitondikla@gmail.com