נפתחה האפשרות להגשת בקשות למלגת סטודנטים לשנת הלימודים תשפ"א

01.07.2021 12:56

נפתחה האפשרות להגשת בקשות למלגת סטודנטים לשנת הלימודים תשפ

לתושבים שלום


סטודנטים, אשר למדו השנה, שנת הלימודים תשפ"א, יכולים להגיש בקשה למלגת סטודנטים מטעם המועצה לשנת לימודים זו.


את הבקשה יש להגיש באמצעות הטופס המקוון בקישור שלהלן.


יש לצרף את כל המסמכים כנדרש.


ניתן להגיש את הבקשות עד לתאריך 31.7.2021 בלבד.

קישור