​שם החוק​נושאתאריך עדכון​
חוק עזר לראש פנה (ביוב), תש"ס 2000ביוב23/01/2006
חוק עזר לראש פנה (סלילת רחובות), תשנ"ט 1998סלילת רחובות09/04/2003
חוק עזר לראש פנה (אספקת מים), תשנ"ה 1995אספקת מים18/02/2003
חוק עזר לראש פנה (מבנים מסוכנים), תשנ"ה 1995הריסת מבנים מסוכנים18/02/2003
חוק עזר לראש פנה (החזקת בעלי חיים), תשנ"ה 1995בעלי חיים09/02/2003
חוק עזר לראש פנה (איכות הסביבה), תשנ"ו 1996איכות הסביבה04/02/2003
חוק עזר לראש פנה (שמות לרחובות ולוחיות-מספר בבנינים), תשכ"ה 1965סימון רחובות ולוחיות מספר בבניינים22/01/2003
חוק עזר לראש פנה (ניקוי בורות שופכין), תשי"ט 1958ביוב21/01/2003
חוק עזר לראש פנה (מודעות ושלטים), תשנ"ה 1995מודעות ושלטים20/01/2003
חוק עזר לראש פנה (מודעות ושלטים), תשי"ט 1959מודעות ושלטים20/01/2003
חוק עזר לראש פנה (הצמדה למדד), תשמ"ד 1984הצמדה למדד19/01/2003
חוק עזר לראש פנה (ניקוי חצרות וכניסות לבנינים) תשי"ח 1958ניקוי מדרכות, מגרשים, חצרות וכניסות לבנינים19/01/2003
חוק עזר לראש פנה (מניעת רעש), תשי"ח 1958מניעת הרעש16/01/2003
חוק עזר לראש פנה (רוכלים), תשכ"ה 1965רוכלים14/01/2003
חוק עזר לראש פנה (רשיונות לאופניים), תשט"ז 1956רשיונות לאופניים ולתלת אופן14/01/2003
חוק עזר לראש פנה (שימור רחובות), תשנ"ה 1995שימור רחובות14/01/2003
אימוץ חוק עזר לדוגמה בדבר החזקת מקלטים על ידי המועצה המקומית ראש פנההחזקת מקלטים13/01/2003
חוק עזר לראש פנה (אגרת תעודת אישור), תשל"ו 1976אגרת תעודת אישור13/01/2003
חוק עזר לראש פנה (בשר חזיר), תשכ"ד 1964חזירים ובשר חזיר13/01/2003
חוק עזר לראש פנה (הדברת זבוב הים התיכון) תשכ"ב 1962הדברה13/01/2003
חוק עזר לראש פנה (הדברת חלזונות), תשכ"ה 1965הדברה13/01/2003
חוק עזר לראש פנה (הדברת עשבי בר), תשי"ט 1958הדברה13/01/2003
חוק עזר לראש פנה (הסדרת גדר חיה), התשנ"ה 1995הסדרת גדר חיה13/01/2003
חוק עזר לראש פנה (הסדרת השמירה), תשמ"ח 1988הסדרת שמירה13/01/2003
חוק עזר לראש פנה (העמדת רכב וחנייתו), תשנ"ה 1995חניה13/01/2003
חוק עזר לראש פנה (חזיתות בתים), תשי"ח 1958חזיתות בתים13/01/2003
חוק עזר לראש פנה (עקירת עצים), תש"ך 1960עצים מסוכנים ועקירת עצים13/01/2003
חוק עזר לראש פנה (רחצה בבריכות שחיה) תשנ"ה 1995בריכות - רחצה ואחזקה13/01/2003
חוק עזר לראש פנה (שמירה ושיפוץ של חזיתות מבנים וחדרי מדרגות) תשנ"ה 1995חזיתות בתים13/01/2003
חוק עזר לראש פנה (הגנה על הצומח), תשכ"ה 1965הגנה על הצומח13/01/2003
חוק-עזר-לראש-פינה-ביעור-קוצים-תשיח 1958 ביעור קוצים12/01/2003
חוק עזר לראש פנה (מפגעי תברואה), תשכ"ה 1965תברואה וסילוק מפגעים09/01/2003
חוק עזר לראש פנה (צעצועים מסוכנים), תשי"ח 1958צעצועים מסוכנים08/01/2003
חוק עזר לראש פנה (שמירת הנקיון ואיסור העישון) תשכ"ב 1961שמירת הסדר והנקיון08/01/2003
חוק עזר לראש פנה (הוצאת אשפה) תשכה 1965 הוצאת אשפה07/01/2003