לתשומת לבכם – מערכת המחשוב של המועצה עוברת שינויים ושדרוגים.

עקב כך יכול להיות שחלק מהקישורים לא יעבדו. במקרה כזה – ניתן לקבל טופס ידני בפניה למחלקה הרלוונטית במועצה.

עמכם הסליחה.

 

 1. טופס עדכון פרטי התקשרות – תושבים
 2. טופס עדכון פרטי התקשרות תיירנים ובעלי עסקים בראש פנה
 3. בקשה להצטרף לרשימת יועצים/ קבלנים / ספקים
 4. נוהל תמיכות – טפסים להגשת בקשה
 5. תבחינים למתן תמיכות 2015
 6. תצהיר מועמד לשמש כממונה על שירותי חירום ובטחון במועצה
 7. טפסים לבקשה לועדת הנחות שכר לימוד וחוגי מתנ"ס
 8. טופס ממשלתי – בקשה לקבלת מידע
 9. טופס בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית לדירת מגורים
 10. בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה לאזרח ותיק – 30%
 11. טופס בקשה לאישור תושבות לשם קבלת הנחת תושב
 12. טופס בקשה לקבלת מלגת סטודנטים​
 13. טופס מכירת חמץ לפסח
 14. טופס הרשמה לגני הילדים לשנת הלימודים תשפ
 15. טופס עדכון פרטי צרכן מים
 16. בקשה להנחה בארנונה שירות מילואים פעיל
 17. בקשה לביטול דו"ח חניה – טופס מקוון
 18. בקשה לביטול דו"ח חניה – טופס להורדה ולמילוי ידני
 19. תצהיר מחזיק בנכס מסוג יחידת אירוח (צימר)
 20. טופס בקשה למקום חניה לנכים
 21. בקשה להשתתפות במיזם "ביטחון תזונתי למשפחות מוחלשות" לשנת הכספים 2021