68 סטודנטים קיבלו מלגה מהמועצה בשנת הלימודים הנוכחית. גובה המלגה עמד, כבשנים עברו, על 1,200 ₪ לסטודנט.

למרות שהרוב המכריע של הסטודנטים לומד בכל רחבי הארץ, הצלחנו לכנס אותם לאחר צהריים של יום שישי לטקס קבלת המלגות. מעבר לברכות ולהרמת כוסית לחיים לשנה החדשה שבאופק, נהנו הסטודנטים מאתנחתא מוזיקלית של נגנים מקומיים, ומהרצאתו של רואי גוטמן שנתן להם מגוון של טיפים לתקופה זו בחייהם.

היתה זו הזדמנות מיוחדת במינה להפגיש את הצעירים הללו זה עם זה, ולחבר אותם לעשיה במושבה.

כמחצית מהם ענו על שאלון מקוון, בנושא צרכים ורצונות אשר הופץ בקרבם, שאלון נושא פרס—תיק, אשר לאחר הגרלה בין המשיבים הוענק לאור כנרתי.

מלגות הסטודנטים הן חלק מתקציב המועצה ומוענקות ללא קשר למצב סוציואקונומי או בהקשר לביצוע שעות התנדבות בקהילה.