סרטון: נופלי ראש פנה

אתר: גלעד לזכרם

אנדרטת יד לבנים  קיר_זכרון