מדיניות הספרייה הציבורית ראש פינה

* הטקסט כתוב בלשון נקבה אך פונה לכל המגדרים.

הספרייה הציבורית ראש פינה שואפת לתת מענה איכותי בתחומי התרבות, החברה והדעת, תוך הקפדה על הגינות, אמינות, יעילות ומקצועיות השירות. בכדי לאפשר מענה זה באופן מיטבי, נולדה מדיניות הספרייה שלנו.

כללי התנהגות בספרייה

הספרייה היא מקום המיועד לקריאה, ללמידה ולבילוי שעות הפנאי. על מנת לשמור על סביבה בטוחה ומזמינה, הספרייה מחייבת את כלל המבקרות לשמור על הכללים הבאים:

 1. יש להתחשב במבקרות האחרות בספרייה.
 2. ילדות עד גיל בית ספר מחויבות בליווי מבוגרת.
 3. מותר להכניס בקבוק מים סגור או שתייה אחרת בכוס סגורה. האכילה בספרייה אסורה.
 4. אופניים, גלגיליות, כדור ודומיהם אינם מיועדים לשימוש בספרייה ויש להעמידם בחוץ או לפי הנחיית הצוות.
 5. בגמר השימוש בספרים, יש להשאירם על השולחנות או להניחם על העגלות המיועדות לכך. אין להחזירם למדפים.
 6. עגלות ילדים יש להשאיר הרחק מדלתות הכניסה מטעמי בטיחות בשעת חירום.
 7. כניסת בעלי חיים מותרת לאנשים בעלי מוגבלויות (ולמלוויהם) בלבד.
 8. אין לרוץ בספרייה ולקפוץ על הרהיטים ומהם.
 9. אין הנהלת הספרייה אחראית לתיקים ו/או לחפצים של באות הספרייה.
 10. התנהלות בשעת חירום היא על פי הנחיות צוות הספרייה.
 11. התנהגות המפריעה לפעילות תקינה של הספרייה, של הצוות או של מבקרות הספרייה, שכוללת הטרדה, התנהגות מאיימת, שימוש בשפה מגונה או פוגענית או בתנועות מגונות או פוגעניות – אסורה (חוק העונשין ס. 288).
 12. לצוות הספרייה הזכות לדרוש ממבקרות שאינן מתנהגות על פי כללי הספרייה לעזוב את שטחה.

הרשמה לספרייה

 • פתיחת מנוי לספרייה ללא תשלום על פי חוק הספריות הציבוריות משנת 2008. בעת הרישום לספרייה יש להציג תעודה רשמית שהונפקה על ידי מדינת ישראל או מוסד ממוסדותיה, הכוללת שם מלא, מספר זהות ותמונה, ולחתום על כתב התחייבות.
 • הרשמה לספרייה עד גיל 18 הינה ברישום על-ידי הורה (או אפוטרופוסית רשמית אחרת), בהצגת ספח תעודת זהות.
 • לכל קוראת יפתח כרטיס קוראת משלה והספרים שהיא לוקחת ירשמו על שמה. הקוראת אינה רשאית להעביר ספר ששאלה לקוראת אחרת, אפילו אם היא קוראת קבועה בספרייה.
 • לספרייה זכות להפסיק או להקפיא פעילות של קוראת אשר לא החזירה ספרים ו/או לא רכשה עבור הספרייה ספר שהושחת או אבד.

שאילת ספרים

 • ספרי הקריאה ניתנים להשאלה עד 30 יום.
 • ניתן להאריך את תקופת ההשאלה לחודש נוסף פעמיים. את הארכת ההשאלה ניתן לבצע באמצעות אתר האינטרנט, האפליקציה, הטלפון, הדואר האלקטרוני ובדלפק ההשאלה.
 • הספרייה שומרת לה את הזכות לשנות את תנאי ההשאלה.

הגבלת השאלה

 • ספרים שאינם ניתנים להשאלה: אנציקלופדיות, מילונים, אטלסים, ספרי גינס, ספרי חגים וכל ספר אחר בהתאם לשיקול דעת צוות הספרייה.
 • ספרים שונים יהיו ניתנים להשאלה לתקופות משתנות על פי שיקול דעת צוות הספרייה.
 • ספרים מסדרות שונות – יושאלו עד 2 ספרים מאותה סדרה למשפחה או על פי שיקול דעת צוות הספרייה.
 • ספרים חדשים ו/או רבי מכר – יושאלו עד 2 ספרים למשפחה (ללא התחשבות בחלוקה לגילאים) או על פי שיקול דעת צוות הספרייה.

החזרת (ואי החזרת) ספרים מושאלים

 • החזרת ספרים מושאלים תהיה אך ורק לספרייה – בדלפק ההשאלה או בתיבת החזרות הספרים.
 • יש להחזיר את הספרים במצב תקין.
 • יש להחזיר ספרים בזמן. מנויה שלא תחזיר את הספרים לספרייה בזמן לא תוכל לשאול ספרים בספריה עד שכל הפריטים שבאיחור יוחזרו.
 • ספר שהוחזר פגום, קרוע, מוכתם, מקושקש, רטוב או אבד, הקוראת תרכוש עותק של אותו ספר ותעבירו לספרייה או תשלם עבורו 70 ₪. עד להסדרת העניין, לא יוכלו הקוראת ובני משפחתה לשאול ספרים נוספים. מוסכם בזה כי לא יתקבל ספר אחר תמורת אובדן ספר, אלא הספר עצמו שאבד. זכותה של הספרייה תישמר להפסיק או להקפיא פעילות של קוראת אשר לא החזירה ספרים או החזירה ספר פגום.
 • ספר שהובא במקום ספר שהושחת או אבד צריך להיות במצב טוב מאד.

הארכה של תקופת ההשאלה

 • ניתן לבצע הארכה של תקופת ההשאלה לספר בדלפק ההשאלה, בטלפון, בדואר האלקטרוני, באפליקציה או בקטלוג המקוון.
 • לא ניתן לבצע הארכה של תקופת ההשאלה כאשר הספר המבוקש הוזמן על ידי קוראת אחרת. יש להחזיר את הספר עם סיום תקופת ההשאלה.

שימוש במחשבי הספרייה

 • בספרייה עמדות מחשב המיועדות לשימוש הציבור.
 • תינתן עדיפות לשימוש במחשב לצרכים לימודיים ובכל מקרה צוות הספרייה יכול להגביל את השימוש במחשב לזמן קצוב ולתכנים מסוימים.
 • שירותי הדפסה בספרייה הם בשירות עצמי וניתנים בתשלום.
 • השימוש במחשבי הספרייה הינו באחריותה הבלעדית של המשתמשת, אין הנהלת הספרייה אחראית לכל הכרוך בשימוש במחשבים ובתכנים.
 • חל איסור על שימוש בכוננים ניידים ובדיסקים וכן על הורדת תוכנות למחשבי הספרייה.
 • אין להשתמש במחשבי הספרייה למטרות מסחר או למתן שירותים לצד שלישי.
 • אין להשאיר חפצים אישיים ללא השגחה ליד עמדת מחשב לאחר עזיבתה.
 • חומר המוגן בזכויות יוצרים – השימוש בהתאם לתנאי חוק זכויות יוצרים, תשס"ח – 2007.
 • העתקה לצרכים כגון לימוד, ביקורת ומחקר, הנחשבים "שימוש הוגן", מותרת. האחריות על הפרת זכויות יוצרים מוטלת על המשתמשת.
 • כל נזק לרכוש או שימוש בציוד הספרייה למטרות אחרות מאלה שקבעה הספרייה – אסורים. האיסור כולל השבתת ציוד הספרייה, שינוי החומרה, הורדת תוכנות, שינוי הגדרות במחשבי הספרייה וכדומה.
 • אינטרנט אלחוטי זמין בכל הספרייה.
 • נהלי הגלישה באינטרנט בספרייה:

א. חל איסור על גלישה לאתרים בעלי תוכן פוגעני במחשבי הספרייה ובמחשבים הניידים של המבקרות.

ב. אורחת שנחשפת למבקרת אחרת הגולשת באתרים פוגעניים נדרשת לדווח על כך לצוות הספרייה.

ג. פרסום וצפייה בתכני תועבה במקום ציבורי הינה עבירה פלילית שדינה מאסר עד שלוש שנים.

 קראתי מסמך זה ואני מתחייבת למלא אחר נהלי הספרייה כפי שצוינו לעיל.


הרשמה כמנויה בספרייה הציבורית ראש פינה

הנני מבקשת ליהנות משירותיה של הספרייה הציבורית ראש פינה באופן שוטף לרבות השאלת ספרים וכל חומר אחר העומד לרשות הציבור לשימוש והשאלה. כמו כן, הנני מאשרת כי קראתי, הבנתי ואני מקבלת את הכתוב להלן בנוגע למדיניות הספרייה בכלל ושירותי השאלת ספרים בפרט.

בהרשמתי לספרייה, הנני מתחייבת למסור דרכי התקשרות (מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני פעילים) בכדי שאוכל לקבל מידע על פעילותה השוטפת של הספרייה (אירועי תרבות, שינוי בשעות הפעילות וכו') ותזכורת השאלות. במידה ואבקש לחזור בי מרצוני לקבל את המידע – הנני מתחייבת להודיעכם לדואר האלקטרוני שכתובתו: rplibrp@gmail.com. אני מתחייבת לעדכן את צוות הספרייה על כל שינוי כתובת, דואר אלקטרוני, טלפון או טלפון נייד.

 • פתיחת מנוי לספרייה ללא תשלום על פי חוק הספריות הציבוריות משנת 2008. בעת הרישום לספרייה יש להציג תעודה רשמית שהונפקה על ידי מדינת ישראל או מוסד ממוסדותיה, הכוללת שם מלא, מספר זהות ותמונה, ולחתום על כתב התחייבות.
 • ילדות/בנות נוער עד גיל 18 מחויבות ברישום על-ידי הורה (או אפוטרופוסית רשמית אחרת), בהצגת ספח תעודת זהות של המבוגרת.

 

שם משפחה שם פרטי שנת לידה שם אב/אם (לקוראת עד גיל 18)
ת.ז. (של המנויה או של אחד מהוריה לקוראת עד גיל 18) שמות הילדות (עד גיל 18)
כתובת  

 

דואר אלקטרוני
טלפון נייד  

 

טלפון בית

 

הנני מאשרת בזאת את כתב התחייבות לספרייה וכי קראתי את מדיניותה.

הנני מאשרת בזאת את הצהרת המנוי.

אני החתומה מטה מבקשת להירשם כמנויה לספרייה הציבורית ראש פינה ומתחייבת לכבד ולעמוד בתקנות הספרייה כדלקמן:

אני נותנת את רשותי לקבל הודעות ותזכורות מהספרייה באמצעות דואר אלקטרוני, הודעות SMS וטלפון.

אני מתחייבת להקפיד ולהחזיר את הספרים במועד ולשמור על שלמות הספרים וניקיונם.

אני מאשרת כי קראתי את המסמך ואני מסכימה לכל האמור בו ומתחייבת לעמוד בתנאים אלו תוך הבנה כי הספרייה משמשת את הקהילה ולכן העמידה בתנאים אלו היא לטובת קהילת המנויים של הספרייה הציבורית ראש פינה.

חתימת המנויה:____________________ תאריך:____________________

הספרייה הציבורית ראש פינה מברכת אותך על הצטרפותך לקהילת קוראות הספרייה.

כתב התחייבות

במסגרת בקשתי להירשם כמנויה לספרייה הריני להצהיר ולהתחייב כדלקמן:

 1. למלא אחר כל הוראות מדיניות הספרייה כפי שתעודכן מעת לעת.
 2. לשמור על שלמותו וניקיונו של כל ספר ולהחזירו במועד.
 3. ידוע לי כי איחור בהחזרת ספר יגרור הגבלת ההשאלה עד להחזרתו ובהתאם לשיקול דעת צוות הספרייה.
 4. ידוע לי כי הספרים מוגנים על פי חוקי זכויות יוצרים וזכויות מבצעים, וכי הפרת הזכויות מקימה זכויות תביעה לבעלי הזכויות, ואני מתחייבת להימנע מהפרת הזכויות כאמור.
 5. התחייבות זו תקפה כל עוד אני מנויה בספרייה ו/או עד להחזרת כל הספרים שהושאלו על ידי, המאוחר מבין השניים.

הצהרת מנוי

 1. מסירת המידע לטובת רישום לספרייה, ובכלל זה מידע כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"ד-1984 )להלן: "המידע"), נעשית מרצוני ובהסכמתי ומבלי שיש לי כל חובה חוקית לעשות כן.
 2. הספרייה הציבורית ראש פינה תהיה רשאית לשגר אלי מעת לעת הודעות, לרבות הודעות המהוות "דבר פרסומת" כהגדרתו בחוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח-2008, בקשר עם שירותיה, פעילויותיה ומוצריה.

הנני נותנת הסכמתי לקבל הודעות מהספרייה הציבורית ראש פינה באמצעות הודעת דואר אלקטרוני ו/או מסרון שיישלח לטלפון הנייד ו/או באמצעות האפליקציה. שמורה לי הזכות בכל עת לבקש את הסרתי מרשימת התפוצה וההסרה תבוצע לאלתר – דבר שיגרור הקפאת מנוי.

 1. עדכון המידע (שינוי בכתובת, טלפון, דואר אלקטרוני) מהווה תנאי לקשר תקין ושוטף עם הספרייה הציבורית ראש פינה.
 2. הספרייה הציבורית ראש פינה לא תהיה אחראית לאי קבלת הודעות ו/או שירותים ו/או הטבות בגין מחדלים בעדכון המידע.

טופס נהלים והרשמה להורדה בפורמט PDF: מדיניות הספריה הציבורית ראש פינה מעודכן 9.23