הזכות לבחור

  1. בבחירות החוזרות לראש המועצה המקומית , רשאי להצביע רק מי ששמו רשום ברשימת הבוחרים (בהתאם לרשימת הבוחרים של כל קלפי) ובתנאי שיציג בפני ועדת הקלפי תעודה מזהה:
  2. תעודת  זהות, דרכון ישראלי, רישיון נהיגה או תעודה צבאית – תעודת חוגר כשהן בתוקף.

פתקי הצבעה                                                                

פתק ההצבעה למועמדים בבחירות לראש המועצה המקומית הוא בצבע צהוב

אופן ההצבעה                                                               

  1. לאחר שהבוחר הציג את התעודה המזהה שלו לוועדת הקלפי, והיא מצאה את שמו רשום ברשימת הבוחרים, הבוחר יקבל ממנה מעטפת הצבעה צהובה. במקרה של שני מועמדים לראשות הרשות העומדים לבחירה- בתא ההצבעה יוצגו שני פתקי הצבעה צהובים שכל אחד מהם נושא את שמו של אחד מהמועמדים. על הבוחר להכניס לתוך מעטפות ההצבעה שקיבל מאת ועדת הקלפי, פתק הצבעה צהוב אחד, לפי בחירתו.
  2. לאחר מכן יסגור את המעטפה, יצא מתא ההצבעה וישלשל את המעטפה הסגורה לתוך הקלפי, לעיני ועדת הקלפי, אשר תחזיר לו את התעודה המזהה. עם החזרת התעודה תמה הצבעתו של הבוחר.
  3. יש לשים לב ולהקפיד כי פתקי ההצבעה שהבוחר משתמש בהם תואמים את דוגמאות פתקי ההצבעה שאושרו כפי שהן מוצגות במודעה מטעם פקיד הבחירות.
  4. במידה ולא נמצא פתק המועמד, ירשום הבוחר את שם המועמד המועדף עליו על גבי פתק צהוב ריק, הנמצא אף הוא בקלפי.

בכבוד רב,

ניצחיה פייבלוביץ

מנהלת בחירות, מועצה מקומית ראש פנה