מנהל מחלקת אחזקה: דני טל
טלפון: 04-6938957

​תחומי פעילות

  • מים
  • ביוב
  • תברואה
  • חשמל ציבורי
  • גינון ציבורי
  • אחזקה שוטפת של מבנים ציבורים
  • שילוט ותמרור
  • סימון כבישים ומעברי חצייה

פינוי אשפה

יום ראשוןיום שנייום שלישייום רביעי
כל המושבהכל המושבהכל המושבה
מרכזים מסחרייםמרכזים מסחרייםמרכזים מסחרייםמרכזים מסחריים
בסיסי צבאבסיסי צבא
צח"רצח"ר

גזם

שישיחמישירביעישלישיראשון
צח"רשכונת השלוםמרכז מסחרישכונת השלוםמרכז מסחרי
וברחבי המושבהמתחם חינוךהרחבה א'מתחם חינוךהרחבה א'
(על פי הצורך)שכונת הזיתיםהרחבה ב'שכונת הזיתיםהרחבה ב'
שכונה דרומיתהרחבה ג'שכונה דרומיתהרחבה ג'
הרחבה ד'פני גולןהרחבה ד'פני גולן
דרך הוואדיבנה ביתךדרך הוואדיבנה ביתך
דוד שו"באתר השחזורדוד שו"באתר השחזור

אנו מבקשים מכם להקפיד ולפנות גזם אל פינות הגזם המיועדות לכך בלבד, יום לפני מועד הפינוי –וזאת על מנת למנוע מטרדים.

אשפה חריגה

כל אשפה חריגה, כגון: ריהוט גדול, דלתות וכד'… יש לפנות אל דני טל מנהל המחלקה לשירותים מוניציפליים, להעמדת עגלה ליד הבית, אשר תפונה בתיאום עם הפונה.

אין לזרוק אשפה מסוג זה ליד הפחים!

 דני טל: 054-5392999

מיכלי מחזור

 לרשותכם מיכלי מחזור המפוזרים בשכונות ובנקודות שונות במושבה:

מחזור פלסטיקים
מיכלי איסוף נייר
מיכלי איסוף קרטון
מחזור זכוכית (בחניית המתנ"ס וליד המרפאה)
מחזור בדים (ליד המרפאה)