מנהלת מחלקת הגביה: טניה קמינסקי

טלפון: 04-6808603

דוא"ל: tanyak@rosh-pinna.muni.il

פקידת גביה ואכיפה: אילנית פריד

טלפון: 04-6808604

דוא"ל: gviya@rosh-pinna.muni.il

ביצוע פעולות שונות:

הגשת השגה, בקשות לפטור, בקשה להיעדר חובות ובקשות שונות בנושאי ארנונה ומים ניתן להעביר אל מנהלת הגביה באמצעים הבאים: דוא"ל: tanyak@rosh-pinna.muni.il, פקס 04-6808632

לקבלת חשבון במייל נא לשלוח פרטי שם, ת.ז. ומספר נכס או מספר משלם במייל לאילנית: gviya@rosh-pinna.muni.il.

ניתן לבצע את רוב הפעולות דרך אתר האינטרנט.

לזימון תור למחלקת הגביה נא להכנס למערכת זימון תורים בקישור: מערכת זימון תורים

יש צורך בטופס ארנונה על מנת להשלים את הפרטים הנדרשים בהרשמה. סרטון הדרכה להרשמה לאתר התשלומים

אישור תושב:

משלמי ארנונה בראש פנה יכולים להוציא אישור תושב דרך מערכת התשלומים ואישורי התושב, ובלבד שהם רשומים ומתגוררים לפחות 12 חודשים בישוב.

תושבים הרשומים והמתגוררים לפחות 12 חודשים בישוב, אולם אין ארנונה על שמם יכולים להגיש בקשה באמצעות הקישור הבא: בקשה לאישור תושבות לצורך קבלת הנחה במס הכנסה (טופס 1312)

תיק תושב

תשלומים ואישורי תושב

אתר צרכנים – צריכת מים

טפסים:

  • עדכון פרטי צרכן מים – צרכן מים שלא יעביר הצהרה על מספר נפשות- יחושב חשבון המים שלו לפי 2 נפשות מוכרות בלבד וזאת בהתאם לכללי המים (קביעת כמות מוכרת) התשע"ו 2016.

העדכון יחול מתקופת הדיווח העוקבת למועד השינוי על פי המסמכים שצורפו.

טופס עדכון פרטי צרכן מים

  • הוראת קבע לתשלומי ארנונה ומים באמצעות כרטיס אשראי – ניתן לחתום על הסדר תשלומי הארנונה והמים באמצעות הוראת קבע בכרטיס אשראי:
  1. חשבונך יועבר לחברת האשראי במועד האחרון לתשלום. חיוב החשבון בבנק יתבצע בהתאם למועדי החיוב של חברת האשראי.
  2. תמנע מחיוב בהפרשי הצמדה וריבית בגין פיגור בתשלום.
  3. תמנע מהוצאות מיותרות בגין עמלות לבנקים מסחריים.

טופס הצטרפות להוראת קבע בכרטיס אשראי

  • הוראת קבע בבנק לתשלומים שונים – ניתן לחתום על הסדר הוראת קבע דרך אתרי הבנקים.

לחלופין, יש להוריד את הטופס, למלא אותו בכתב יד קריא, לחתום ולהביא למועצה ולבנק.

טופס הוראת קבע בבנק

מידע לציבור:

הנחות בארנונה לשנת 2023

צו הארנונה לשנת 2023

הנחות בארנונה לשנת 2022

צו הארנונה לשנת 2022

צו הארנונה לשנת 2021

הנחות בארנונה לשנת 2020

אישור חריג להטלת ארנונה

צו הארנונה לשנת 2020

צו הארנונה לשנת 2019

צו הארנונה לשנת 2018