מנהלת מחלקת הגביה: טניה קמינסקי

טלפון: 04-6808603

דוא"ל: tanyak@rosh-pinna.muni.il

פקידת גביה ואכיפה: רויטל ביטון

טלפון: 04-6808604

דוא"ל: gviya@rosh-pinna.muni.il

ביצוע פעולות שונות:

הגשת השגה, ניתן להעביר אל אורי, גזבר המועצה ומנהל הארנונה באמצעים הבאים:

דוא"ל: gizbar@rosh-pinna.muni.il, פקס 04-6808632

היעדר חובות – ליאת: rp@rosh-pinna.muni.il

בקשות לפטור ובקשות שונות בנושאי ארנונה ומים – טניה: tanyak@rosh-pinna.muni.il

לקבלת חשבון במייל נא לשלוח פרטי שם, ת.ז. ומספר נכס או מספר משלם במייל לרויטל: gviya@rosh-pinna.muni.il.

ניתן לבצע את רוב הפעולות דרך אתר האינטרנט.

אישור תושב:

משלמי ארנונה בראש פנה יכולים להוציא אישור תושב דרך מערכת התשלומים ואישורי התושב, ובלבד שהם רשומים ומתגוררים לפחות 12 חודשים בישוב.

תושבים הרשומים והמתגוררים לפחות 12 חודשים בישוב, אולם אין ארנונה על שמם יכולים להגיש בקשה באמצעות הקישור הבא: בקשה לאישור תושבות לצורך קבלת הנחה במס הכנסה (טופס 1312)

תיק תושב

תשלומים ואישורי תושב

אתר צרכנים – צריכת מים

טפסים:

העדכון יחול מתקופת הדיווח העוקבת למועד השינוי על פי המסמכים שצורפו.

  • הוראת קבע לתשלומי ארנונה ומים באמצעות כרטיס אשראי – ניתן לחתום על הסדר תשלומי הארנונה והמים באמצעות הוראת קבע בכרטיס אשראי:
  1. חשבונך יועבר לחברת האשראי במועד האחרון לתשלום. חיוב החשבון בבנק יתבצע בהתאם למועדי החיוב של חברת האשראי.
  2. תמנע מחיוב בהפרשי הצמדה וריבית בגין פיגור בתשלום.
  3. תמנע מהוצאות מיותרות בגין עמלות לבנקים מסחריים.
  • הוראת קבע בבנק לתשלומים שונים – ניתן לחתום על הסדר הוראת קבע דרך אתרי הבנקים.

לחלופין, יש להוריד את הטופס, למלא אותו בכתב יד קריא, לחתום ולהביא למועצה ולבנק.

טופס הוראת קבע בבנק

מידע לציבור:

הנחות בארנונה לשנת 2024

צו הארנונה לשנת 2024

הנחות בארנונה לשנת 2023

צו הארנונה לשנת 2023

הנחות בארנונה לשנת 2022

צו הארנונה לשנת 2022

צו הארנונה לשנת 2021

הנחות בארנונה לשנת 2020

אישור חריג להטלת ארנונה

צו הארנונה לשנת 2020

צו הארנונה לשנת 2019

צו הארנונה לשנת 2018