*הפנייה מיועדת לנשים וגברים כאחד, אך מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

הנדסה

שםמספר מכרזמועד אחרון להגשה
מסמך הבהרות ותשובות מכרז למתן שירותי בדיקות מעבדה 10/202110.202111.10.2021 15:00
מכרז מסגרת מס' 10/2021 למתן שירותי בדיקות מעבדה10.202111.10.2021 15:00
קול קורא מספר 01/2021 לביצוע עבודות שיפוץ, שימור ושחזור בבית הכנסת העתיק בראש פנהקול קורא 01.202113.06.2021 12:00
מכרז פומבי מס' 04/21 לביצוע עבודות תשתית ופיתוח – דרך היקב – בראש פנה: הודעה בדבר קיום סיור קבלנים נוסף והארכת מועדי המכרז04.202130.05.2021 12:00
מכרז פומבי מספר 04/21 לביצוע עבודות תשתית ופיתוח בדרך היקב בראש פנה04.202127.05.2021 12:00
הארכת מועד נוספת מכרז 01.2021 מוזיאון מורשת יהדות רומניה ומבואה לאתר השחזור01.202107.04.2021 12:00
מסמך הבהרות ותשובות – מס' 2 מכרז 01/21 מוזיאון מורשת יהדות רומניה ומבואה לאתר השחזור ר"פ01.202113.03.2021 12:00
הארכת מועד הגשה מכרז 01.202101.202118.03.2021 12:00
קיום סיור קבלנים חובה נוסף עבור מכרז 01/21 מוזיאון מורשת יהדות רומניה ומבואה לאתר השחזור ר"פ01.202102.03.2021 9:00
הארכת מועד הגשה ל מכרז 01/21 מוזיאון מורשת יהדות רומניה ומבואה לאתר השחזור01.202111.03.2021 14:00
מכרז/חוזה פומבי מס' 01/21 מוזיאון מורשת יהדות רומניה ומבואה לאתר השחזור – שלב ג'01.202101.03.2021 14:00

כח אדם 

שםמספר מכרזמועד אחרון להגשה
מכרז כח אדם חיצוני מס' 04.2021 מנהל.ת אגף שפ"ע מועצה מקומית ראש פנה04.202125.07.2021 15:00
מכרז כח אדם רכז/ת מתנדבים ברשות03.202111.07.2021 15:00
מכרז כ"א פנימי/חיצוני לתפקיד ממונה על חופש המידע במועצה.02.202107/03/2021 15:00
מכרז כח אדם פנימי/חיצוני ממונה על חופש המידע - מבוטל02.2021
מבוטל
21.02.2021 15:00
מבוטל
רכז/ת מעורבות חברתית. החלפה לחופשת לידה
מכרז כ"א חיצוני לתפקיד רכז/ת גינה קהילתית 15/2015.202024.01.2021 15:00
מכרז כח אדם – רכז/ת פרוייקט דיגיטציה21.202010.01.2021 15:00
מכרז כח אדם עו"ס כוללני משפחות ובני נוער - בוטל!17.202027.12.2020 15:00 - המכרז בוטל!
מכרז כ"א חיצוני לתפקיד מזכירת מנכלי"ת וגזבר ורכזת קולות קוראים16.20206.12.2020 15:00
מכרז כח אדם מנהל.ת מחלקת חינוך וקהילה במועצה המקומית ראש פנה14.202022.11.2020 15:00
מכרז כ"א פנימי/חיצוני מנהל/ת חשבונות13.202011.10.2020 15:00
מכרז משרד החינוך מנהל/ת אשכול גנים17.8.2020
מכרז כ"א פנימי/חיצוני מס' 12/20 מנהלת חשבונות ואחראית מכרזים12.202016/08/2020 15:00
מכרז כ"א 11/20 עו"ס מרחב לקידום תעסוקת צעירים/ות במצבי סיכון02/08/2020 15:00
מכרז כח אדם קצין ביטחון מוסדות החינוך וע' ממונה חירום ובטחון, איש אחזקת נכסי מועצה.22/03/2020 15:00
מכרז כח אדם: מנהל/ת מדור הגיל השלישי ברשות08/03/2020 15:00
מכרז כח אדם: מנהל/ת שירותים מוניציפליים וממונה על שירותי החירום והביטחון ברשות08/03/2020 15:00
מכרז כוח אדם פנימי/חיצוני – מזכיר/ת מחלקת חינוך וקהילה05/01/2020 15:00
מכרז כוח אדם – עובד אחזקה05/01/2020 15:00
מכרז כוח אדם – עו"ס מרחב לקידום תעסוקת צעירים/ות במצבי סיכון15/12/2019 15:00
מכרז כוח אדם מנהל/ת מדור רכש ואספקה במועצה המקומית ראש פנה01/12/2019 15:00
מכרז כוח אדם – מנהל/ת השירות הפסיכולוגי01/12/2019 15:00
מכרז כח אדם – עובד/ת סוציאלי/ת10/11/2019 15:00
מכרז כוח אדם – מנהל/ת שירות פסיכולוגי27/10/2019 15:00
מכרז כוח אדם – עובד/ת אחזקה27/10/2019 15:00
מכרז כוח אדם לתפקיד עובד/ת נקיון ותברואה27/10/2019 15:00
מכרז כוח אדם – מזכירת מחלקת חינוך וקהילה במועצה המקומית ראש פנה27/10/2019 15:00
מכרז כח אדם – רכז/ת מעורבות חברתית27/10/2019 15:00
מכרז לתפקיד חשב/ת שכר ופקיד/ת גביה 100% משרה  22/09/2019 15:00
מכרז לתפקידמנהל/ת שירותים מוניציפאליים וממונה על שירותי החירום והביטחון ברשות22/09/2019 15:00
מכרז לתפקיד מהנדס/ת במועצה המקומית ראש פנה22.8.2019 15:00
מכרז לתפקיד מנהל/ת מחלקת חינוך וקהילה במועצה המקומית ראש פנה22.8.2019 15:00
מכרז כח אדם לתפקיד רכז/ת פעילות מועדון גמלאים (מופ"ת)04/08/2019 15:00
מכרז כח אדם – גזבר למועצה המקומית ראש פנה04/08/2019 15:00
מכרז פנימי/חיצוני לתפקיד מנהל/ת שירות פסיכולוגי28.7.2019 15:00
מכרז כוח אדם – עו"ס מרחב לקידום תעסוקת צעירים/ות במצבי סיכון30/06/2019 15:00
מכרז לתפקיד מנהל/ת יחידת נוער במועצה המקומית ראש פנה05/06/2019 15:00
מכרז כח אדם – מנהל/ת יחידת נוער ברשות המקומית19/05/2019 15:00
מכרז כח אדם – רכז/ת מעורבות חברתית, יזמות וקהילה14/04/2019 15:00
מכרז עובד/ת סוציאלי/ת - החלפה לחצי שנה24/02/2019 15:00
מכרז כח אדם - מהנדס למועצה המקומית ראש פנה27/01/2019 15:00
מכרז כח אדם - מהנדס/ת במועצה המקומית ראש פנה תיאור משרה מפורט27/01/2019 15:00

נכסים

שםמספר מכרזמועד אחרון להגשה
הבהרות למכרז 11.2021 השכרת נכס מקרקעין11.202126.12.2021 13:00
מכרז פומבי מספר 11/21 להשכרת נכס מקרקעין 11.202126.12.2021 13:00
מכרז פומבי מספר 07/21 להשכרת נכס מקרקעין – ביטול07.202129.07.2021 13:00
מסמך הבהרה למכרז 7/21 להשכרת נכס מקרקעין07.202129.07.2021 13:00
מכרז פומבי מספר 07/21 להשכרת נכס מקרקעין 07.202129.07.2021 13:00
מכרז השכרת נכס מקרקעין08.201919.12.2019 12:00

כללי

שםמספר מכרזתאריך אחרון להגשה
מכרז/חוזה פומבי  מס. 09/21 לביצוע עבודות גינון והשקיה: אחזקת גנים, גינון, השקיה ופיתוח בראש פנה09.202114.09.2021 13:00
מכרז פומבי מס. 08/2021 למתן שירותי קייטרינג והסעדה ברחבי ראש פנה08.202111.08.2021 13:00
מכרז פומבי מס. 06/2021 למתן שירותי קייטרינג והסעדה ברחבי ראש פנה06.202121.07.2021 13:00
מכרז פומבי מס. 05/2021 התקנה, אספקה ותחזוקת שלטים ברחבי ראש פנה05.202104.07.2021 13:00
מכרז פומבי מס. 03/2021 התקנה, אספקה ותחזוקת שלטים ברחבי בראש פינה03.202123.05.2021 13:00
מסמך הבהרות למכרז 02/2021 לביצוע עבודות מוניציפליות בראש פנה02.202124.03.2021 13:00
מכרז מסגרת /פומבי מס. 02/2021 לביצוע עבודות מוניציפליות בראש פינה02.202124.03.2021 13:00
שאלות ותשובות מכרז גינון 13.202013.202027.1.2021 13:00
הארכת מועד הגשה למכרז עבודות גינון13.202027.1.2021 13:00
מכרז/חוזה פומבי  מס. 13/20 לביצוע עבודות גינון והשקיה:  אחזקת גנים, גינון,  השקיה ופיתוח13.202019.1.2021 13:00
קול קורא לפרויקטים קהילתיים סביבתיים24.11.2020
שאלות הבהרה למכרז 07.2020 לאספקת חומרי ניקוי וחד פעמי07.202026.10.2020 12:00
הארכת מועד להגשת הצעות מכרז זוטא 7.20 לאספקת חומרי ניקוי וחד פעמי07.202026.10.2020 12:00
הזמנה להציע שירותי עריכת תוכן15.10.2020 16:00
מכרז/חוזה פומבי  מס. 07/20 לאספקת חומרי ניקוי ומוצרים חד"פ07.202022.10.2020 13:00
ביטול מכרז ליסינג תפעולי 08.202008.2020בוטל
הארכת מועד הגשה מכרז זוטא 08/2020  רכב תפעולי08.202012.08.2020 15:00
מכרז/חוזה זוטא  מס. 08/20 למתן שירותי חכירת רכב בשיטת ליסינג תיפעולי.08.20205.8.2020 15:00
קול קורא לעגלת רוכלות קפה באתר השחזור בראש פנה19.8.2020 12:00
מכרז/חוזה פומבי מס. 05/20 למתן שירותי ראיית חשבון עבור המועצה המקומית ראש פנה05.202025.6.2020 12:00
מכרז/חוזה פומבי  מס. 04/20 לביצוע מכרז ביטוחי רכוש וחבויות של מועצה המקומית ראש פנה04.202025.6.2020 12:00
מכרז/פומבי מס'  01/2020 ביצוע סקר מדידות ארנונה, סקר נכסי רשות, בתחום השיפוט של המועצה המקומית  ראש פנה   01.202013.2.2020 12:00
הצעות מחיר למתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות בכלי אצירה כתומים20.8.2019 15:00
הצעת מחיר למתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות בכלי אצירה כתומים14.7.2019 12:00
הזמנה להגיש הצעת מחיר למתן שירותי מיתוג, פרסום ודיגיטל20.6.2019 15:00
קול קורא להפקת יריד אומנים מקומי21.5.2019 15:00
הזמנה להגיש הצעת מחיר לבניית אתר לעסקים בראש פנה14.5.2019 15:00
הזמנה להגשת מועמדות לתפקיד יו"ר ועדת ערר לענייני ארנונה מועצה מקומית ראש פנה24.2.2019 12:00
מכרז פומבי מס' 10/2018 למתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות קרטון ברחבי המועצה המקומית ראש פנה10.20183.2.2019 15:00

צח"ר

שםמספר מכרזמועד אחרון להגשה
מכרז  חוזה פומבי מס' 1/19 פיתוח משלים בנושא גינון, השקייה, סלילת כבישים, מדרכות, תשתיות לפארק חכם, מערכות מים, ביוב, תאורה, ניקוז, פיתוח נוף, גינון והשקייה01/201915.7.2019 15:00

טפסים רלוונטים​

בקשה להצטרף למאגר יועצים של המועצה

מידע נוסף

  1. ארכיון – מכרזים משנים קודמות
  2. רשימת קבלנים/ ספקים 
  3. התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה