*הפנייה מיועדת לנשים וגברים כאחד, אך מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

הנדסה

שםמספר מכרזמועד אחרון להגשה
מכרז פומבי 02.2022 לביצוע עבודות שיקום מבנה "ג'עוני" ושיפוץ חדר מוסיקה בראש פנה02.202224.5.2022 15:00
מכרז פומבי מס' 01.1/2022 לביצוע עבודות השלמות פיתוח (פריצת דרכים, תימוך, סלילה, חשמל, תאורה, תקשורת, מים וביוב, פיתוח שצ"פים)  בשכונה הדרומית בראש פינה01.1.2022216.05.2022 15:00

כח אדם 

שםמספר מכרזמועד אחרון להגשה

נכסים

שםמספר מכרזמועד אחרון להגשה

כללי

שםמספר מכרזתאריך אחרון להגשה
מכרז מס' 03.2022 אספקת ותחזוקת מערכות הנדסה למועצה03.202206.06.2022 12:00

צח"ר

שםמספר מכרזמועד אחרון להגשה
מכרז  חוזה פומבי מס' 1/19 פיתוח משלים בנושא גינון, השקייה, סלילת כבישים, מדרכות, תשתיות לפארק חכם, מערכות מים, ביוב, תאורה, ניקוז, פיתוח נוף, גינון והשקייה01/201915.7.2019 15:00

טפסים רלוונטים​

בקשה להצטרף למאגר יועצים של המועצה

מידע נוסף

  1. ארכיון – מכרזים משנים קודמות
  2. רשימת קבלנים/ ספקים 
  3. התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה