*הפנייה מיועדת לנשים וגברים כאחד, אך מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

הנדסה

שםמספר מכרזמועד אחרון להגשה
מכרז/חוזה פומבי מס' 06/23 עבודות שיפוץ חמ"ל במבנה המועצה המקומית ראש פינה06.202329.6.2023 14:00
מכרז פומבי 06/2022 לביצוע עבודות שיפוץ במבנה אולם ספורט בראש פנה06.202212.7.2022 15:00
מכרז פומבי מס' 06/22 לביצוע עבודות שיפוץ במבנה אולם ספורט בראש פינה06.202212.7.2022 15:00
מכרז 2/2021 לביצוע עבודות שיקום מבנה 'ג'עוני' ושיפוץ חדר מוסיקה בראש פנה הודעה מספר 202.202222.6.2022 15:00
מכרז 02/21 לביצוע עבודות שיקום מבנה 'ג'עוני' ושיפוץ חדר מוסיקה בראש פינה מסמך הבהרות ותשובות סופי02.202230.5.2022 15:00
מכרז פומבי 02.2022 לביצוע עבודות שיקום מבנה "ג'עוני" ושיפוץ חדר מוסיקה בראש פנה02.202224.5.2022 15:00
מכרז פומבי מס' 01.1/2022 לביצוע עבודות השלמות פיתוח (פריצת דרכים, תימוך, סלילה, חשמל, תאורה, תקשורת, מים וביוב, פיתוח שצ"פים)  בשכונה הדרומית בראש פינה01.202216.05.2022 15:00

כח אדם 

שםמספר מכרזמועד אחרון להגשה
מכרז כ"א חיצוני/פנימי 2/24 מבקר/ת מועצה וממונה על תלונות הציבור02.202414.04.2024 12:00
מכרז כ"א חיצוני/פנימי 3/24 מנהל/ת מחלקה מוניציפלית (שפ"ע)03.202407.04.2024 12:00
מכרז כ"א פנימי/חיצוני 6/23 מנהל/ת השירות הפסיכולוגי הרשותי06/202303.09.2023 12:00
מכרז כ"א פנימי 2/23 לתפקיד מזכיר/ה הנדסה וקולות קוראים02/202302.04.2023 15:00
מכרז כ"א פנימי 3/23 לתפקיד מנהל/ת מוקד ואחראי/ת מחשוב03/202302.04.2023 15:00
מכרז כ"א פנימי 1/23 לתפקיד מזכיר/ה בבית החינוך וילקומיץ'01/202302.04.2023 15:00
מכרז כ"א חיצוני\פנימי 4/23 לתפקיד מנהל\ת חשבונות04/202302.04.2023 12:00
מכרז כ"א פנימי 5/23 ספרן/ית בספריה העירונית ראש פנה05/202302.04.2023 12:00
מכרז כח אדם פנימי/חיצוני 05.202205/202227.11.2022 12:00
מכרז כח אדם פנימי/חיצוני מנהל.ת יחידת נוער במועצה המקומית ראש פנה01/202209.10.2022 12:00
מכרז כח אדם 01/2022 מנהל.ת יחידת נוער ברשות המקומית01/202225.8.2022 12:00
  מכרז כ"א  פנימי /חיצוני 02/2022 מנהל.ת שירות פסיכולוגי חינוכי02/202225.8.2022 12:00
מכרז כ"א פנימי/חיצוני 03/2022 מנהל/ת חשבונות במועצה המקומית03/202225.8.2022 12:00
  מכרז כ"א  פנימי /חיצוני 04.2022 מנהל.ת  המחלקה לשירותים חברתיים04/202223.10.2022 12:00

נכסים

שםמספר מכרזמועד אחרון להגשה
מכרז פומבי מס 01/24 מכרז להשכרת נכס מקרקעין במבנה לשימור דחיית מועדים01.202420.03.2024 12:00
מכרז פומבי מס 01/24 מכרז להשכרת נכס מקרקעין במבנה לשימור01.202412.02.2024 12:00
הבהרות למכרז 07/23 – השכרת נכס מקרקעין07.202320.07.2023 12:00
מכרז פומבי מס 7/23 מכרז להשכרת נכס מקרקעין07.202320.07.2023 12:00
מכרז פומבי מס' 05/23 למכירת משאית05.202325.06.2023 12:00
מכרז פומבי מס' 04/22 למכירת משאית04.202330.05.2023 12:00
מסמך הבהרות מכרז 2/23 להשכרת נכס מקרקעין02.202316.03.2023 13:00
 מכרז פומבי 02/23 להשכרת נכס מקרקעין גלריה, המצויה באתר השחזור של ראש פינה02.202316.03.2023 13:00
מכרז פומבי מספר 02/23 להשכרת נכס מקרקעין 02.202309.03.2023 13:00
מכרז פומבי 01/23 להשכרת נכס מקרקעין01.2023בוטל
מכרז פומבי מספר 01/23 להשכרת נכס מקרקעין 01.202325.01.2023 13:00

כללי

שםמספר מכרזתאריך אחרון להגשה
בקשה לקבלת הצעות מחיר – מכירת טובין כללי 11.04.2024 13:00
הודעה מס' 2 מכרז פומבי 10/23 שדרוג קר"מ ומערכת מדידת מים10.202316.11.2023 15:00
הודעה מס' 1 מכרז פומבי 10/23 שדרוג קר"מ ומערכת מדידת מים10.202310.11.2023 15:00
הודעת פטור ממכרז – הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד מערכת לניהול קהילות ורישום לאירועים קהילתיים02.11.2023 12:00
מכרז/חוזה פומבי מס' 10/23 מכרז לשדרוג  קר"מ ומערכת מדידת מים10.202329.10.2023 14:00
מכרז פומבי 3/23  אחזקת ואספקת ציוד מחשוב למועצה מקומית ראש פינה תיקון מסמכי מכרז03.202321.3.2023 16:00
מסמך הבהרה מכרז 03.2023 אחזקת ואספקת ציוד03.202321.03.2023 16:00
מכרז מס' 3/23 אחזקת ואספקת ציוד מחשוב למועצה מקומית ראש פינה03.202321.03.2023 16:00
מכרז 13/22 לאספקת ולתחזוקת מערכות מידע לניהול המועצה ראש פינה הודעה מספר 313.202226.01.2023 15:00
הארכת מועד נוספת להגשת הצעות במכרז פומבי 13/22 לאספקת ולתחזוקת מערכות מידע לניהול המועצה המקומית ראש פינה13.202226.01.2023 15:00
מסמך הבהרות מכרז 13/22 – לאספקת ולתחזוקת מערכות מידע לניהול המועצה ראש פנה13.202226.01.2023 15:00
מכרז פומבי 13/22  לאספקת ולתחזוקת מערכות מידע לניהול המועצה המקומית ראש פינה הארכת המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה ולהגשת הצעות במכרז13.202222.01.2023 12:00
התקשרות עם ספק יחיד – אידאה מערכות מידע
מכרז פומבי מס'  13/2022 לאספקת ולתחזוקת מערכות מידע לניהול המועצה13.202215.01.2023 12:00
הליך מס' 09/2022 בקשה לקבלת הצעות לשירותי יועץ משפטי חיצוני עבור המועצה המקומית ראש פנה09.202201.09.2022 15:00
מכרז פומבי מס' 4/2022 לעצמאות אנרגטית בשיטת ליסינג (החכר): תכנון, אספקה והתקנה של מערכות להתייעלות באנרגיה וטכנולוגיות ומערכות לייצור וחלוקה של אנרגיות מתחדשות04.202207.07.2022 15:00
מכרז פומבי 04/2022 לעצמאות אנרגטית בשיטת ליסינג (החכר): תכנון, אספקה והתקנה של מערכות להתייעלות באנרגיה וטכנולוגיות ומערכות לייצור וחלוקה של אנרגיות מתחדשות 04.202207.07.2022 15:00
מכרז פומבי 04/2022 לעצמאות אנרגטית בשיטת ליסינג (החכר): תכנון, אספקה והתקנה של מערכות להתייעלות באנרגיה וטכנולוגיות ומערכות לייצור וחלוקה של אנרגיות מתחדשות הארכת המועד האחרון להגשת הצעות במכרז04.202226.6.2022 15:00
מכרז 03/21 אספקת ותחזוקת מערכות הנדסה למועצה בראש פנה מסמך הבהרות ותשובות03.202215.6.2022 15:00
מכרז פומבי מס' 04/2022 לעצמאות אנרגטית בשיטת ליסינג (החכר): תכנון, אספקה והתקנה של מערכות להתייעלות באנרגיה וטכנולוגיות ומערכות לייצור וחלוקה של אנרגיות מתחדשות04.202215.6.2022 15:00
מכרז מס' 03.2022 אספקת ותחזוקת מערכות הנדסה למועצה03.202206.06.2022 12:00

צח"ר

שםמספר מכרזמועד אחרון להגשה

טפסים רלוונטים​

רישום למאגר יועצים

רישום למאגר ספקים

מידע נוסף

  1. הזמנה להגשת בקשות להכלל במאגר ספקים
  2. הזמנה להגשת בקשות להיכלל במאגר יועצים של המועצה המקומית ראש פנה
  3. ארכיון – מכרזים משנים קודמות
  4. רשימת קבלנים/ ספקים 
  5. התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה