צ.ח.ר פארק תעשיות הגליל צפת – חצור – ראש פינה –טובא זנגריה גליל עליון בע"מ

מכרז  חוזה פומבי מס' 1/19

  1. פארק תעשיות הגליל צפת – חצור – ראש פינה – טובא זנגריה גליל עליון בע"מ מכריזה בזאת על קבלת הצעות מקבלנים לביצוע העבודה כדלהלן:
    פיתוח משלים בנושא גינון, השקייה, סלילת כבישים, מדרכות, תשתיות לפארק חכם, מערכות מים, ביוב, תאורה, ניקוז, פיתוח נוף, גינון והשקייה.
  1. רשאים להשתתף במכרז קבלנים בעלי ניסיון מוכח והמלצות בסיווג 200 ג-4
  2. את חומר המכרז ניתן לקבל בשעות העבודה הרגילות 15:00-08:00 במשרדי מנהלת צ.ח.ר פארק תעשיות הגליל צפת – חצור – ראש פינה – טובא זנגריה גליל עליון בע"מ תמורת סך של 3,000 ₪ שלא יוחזרו החל מיום 20.6.19.
  3. סיור קבלנים חובה ייערך ביום 6.19  בשעה 10:00 יציאה ממשרדי מנהלת צ.ח.ר פארק תעשיות הגליל צפת – חצור – ראש פינה – טובא זנגריה גליל עליון בע"מ.
  1. את ההצעות יש להכניס, בצירוף כל המסמכים הנדרשים, לתיבת המכרזים שבמשרדי מנהלת צ.ח.ר פארק תעשיות הגליל צפת – חצור – ראש פינה – טובא זנגריה גליל עליון בע"מ עד לתאריך 7.19 בשעה 15:00
  2. המכרז הוא בשיטת הנחה

בכבוד רב,

מיקי בניון

מנכ"ל פארק צח"ר

 

מוטי חטיאל

יו"ר וועדת מכרזים

ראש מועצה ראש פנה

שוקי (יהושע) אוחנה

יו"ר הדירקטוריון

ראש העיר צפת

איש קשר: ציון אילוז – מנהל הפרויקט 052-8356562