מכרז כ"א חיצוני\פנימי 4/23 לתפקיד מנהל\ת חשבונות

היקף המשרה: 100%

כפיפות: גזבר המועצה

דירוג: מנהלי

מתח דרגות : 6-8

תיאור המשרה:

  1. ניהול מערכת נתוני הנהלת החשבונות ברשות המקומית, בכפוף להוראות הדין הקיים, לרבות תקנות הרשויות המקומיות(הנהלת חשבונות), תשמ"ח – 8811 -עיקר פעילותו:

א. ניהול הנתונים במערכת הרישום החשבונאי.

ב. בקרה ודיווח על נתונים כספיים ברשות – מרכב"ה/ מנו"ף וכו'

ג. עבודה בצוות.

  1. משימות נוספות שיוטלו ע"י גזבר המועצה

דרישות המשרה:

תנאי סף:

השכלה ודרישות מקצועיות

סיום קורס בהנהלת חשבונות מסוג 2 לפחות.

דרישות ניסיון

א. ניסיון מקצועי – ניסיון מקצועי של 3 שנים לפחות בתחום ניהול חשבונות – יתרון לניסיון בתחום המוניציפלי.

ב. ניסיון ניהולי – לא נדרש.

דרישות נוספות

  • שפות – עברית ברמה גבוהה.
  • יישומי מחשב – היכרות עם תוכנות ה-OFFICE.

הערות:

  1. בקשה שתוגש ללא תעודות/ אישורים רלוונטיים לא תידון.
  2. מועמד עם מוגבלות זכאי להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה.
  3. מתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולם בקרב עובדי הרשות המקומית, אם הוא בעל כישורים דומים לכישורי שאר המועמדים.
  4. המועמד שייבחר ישובץ במערך החירום המועצתי.
  5. התפקיד מאויש ע" ממלא מקום.

 

קורות חיים + מסמכים רלוונטיים (צילומי תעודות והמלצות) המוכיחים את הנטען בקורות החיים ובדרישות התפקיד הנ"ל, יש למסור בשעות העבודה המקובלות, במעטפה סגורה ובמסירה ידנית, למשרדי המועצה או למייל: noas@rosh-pinna.muni.il   עד ליום 02.04.2023 בשעה: 12:00.

טלפון לשאלות ולבירורים: 04-6898625 נעה

 

מוטי חטיאל

ראש המועצה המקומית