היקף המשרה:

שליש משרה

כפיפות:

מנכלי"ת המועצה

דירוג:

מנהלי 6-8

תיאור המשרה:

תפעול הגינה הקהילתית וקיום פעילויות חינוכיות וקהילתיות בגינה.

תחומי אחריות:

 • יצירת גינת ירק מניבה על בסיס עונתי בארבעת חלקות הגינה.
 • תחזוקה שוטפת של מתחם הגינה כולל מבנים והשקיה.
 • גיוס והובלת צוות מתנדבים שיסייע בתפעול הגינה על בסיס קבוע.
 • קיום פעילות חינוכית בגינה, תוך שיתוף פעולה עם מסגרות החינוך השונות לאורך השנה.
 • קיום פעילויות קהילתיות בגינה לאורך השנה תוך שיתוף פעולה עם הגורמים הרלוונטיים.

דרישות המשרה:

תנאי סף:

 • עדיפות לתואר ראשון רלוונטי.
 • עדיפות לבעלי הכשרה בתחום החקלאות.
 • ניסיון בעבודה עם ילדים ובני נוער.
 • ניסיון בהדרכה.

דרישות נוספות:

 • יכולת ריכוז, הנחייה ועבודה עם צוות.
 • יכולת הפעלת פעילות חינוכית וקהילתית.
 • גמישות בשעות העבודה.

קורות חיים + מסמכים רלוונטיים (צילומי תעודות והמלצות) המוכיחים את הנטען בקורות החיים ובדרישות התפקיד הנ"ל, יש למסור בשעות העבודה המקובלות, במעטפה סגורה ובמסירה ידנית, לתיבת המכרזים או במייל: noas@rosh-pinna.muni.il עד ליום ראשון 24.1.2021 בשעה 15:00.

טלפון לשאלות ולבירורים: 052-6091453  נעה

מוטי חטיאל

ראש המועצה המקומית