מכרז כ"א פנימי/חיצוני מס' 13/20

מועצה מקומית ראש פנה מזמינה בזאת הצעות

למכרז לתפקיד מנהל/ת חשבונות

היקף המשרה:

100%-80%

כפיפות:

גזבר המועצה

דירוג:

מנהלי

מתח דרגות :

6-8

תיאור המשרה:

 1. ניהול מערכת נתוני הנהלת החשבונות ברשות המקומית, בכפוף להוראות הדין הקיים, לרבות תקנות הרשויות המקומיות (הנהלת חשבונות, תשמ"ח – 8811 ). עיקר הפעילות:
  • ניהול הנתונים במערכת הרישום החשבונאי.
  • בקרה ודיווח על נתונים כספיים ברשות.
  • עבודה בצוות.
 1. משימות נוספות שיוטלו ע"י גזבר המועצה

דרישות המשרה:

תנאי סף:

השכלה ודרישות מקצועיות

סיום קורס בהנהלת חשבונות מסוג 2 לפחות.

דרישות ניסיון

 • ניסיון מקצועי – ניסיון מקצועי של 3 שנים לפחות בתחום ניהול חשבונות – יתרון לניסיון בתחום המוניציפלי.
 • ניסיון ניהולי – לא נדרש.

דרישות נוספות

 •  שפות – עברית ברמה גבוהה.
 • יישומי מחשב – היכרות עם תוכנות OFFICE.

קורות חיים + מסמכים רלוונטיים (צילומי תעודות והמלצות) המוכיחים את הנטען בקורות החיים ובדרישות התפקיד הנ"ל, יש למסור בשעות העבודה המקובלות, במעטפה סגורה ובמסירה ידנית, לתיבת המכרזים או למייל (באחריות השולח/ת לוודא קבלת המייל):  noas@rosh-pinna.muni.il עד ליום ראשון 11.10.2020 בשעה 15:00.

טלפון לשאלות ולבירורים: 052-6091453 נעה

 

מוטי חטיאל

ראש המועצה המקומית