מכרז כ"א פנימי/חיצוני מס' 12/20 לתפקיד מנהל/ת חשבונות ואחראי/ת מכרזים

היקף המשרה:

80%

כפיפות:

גזבר המועצה

דירוג:

מנהלי

מתח דרגות :

6-8

תיאור המשרה:

  1. ניהול מערכת נתוני הנהלת החשבונות ברשות המקומית, בכפוף להוראות הדין הקיים, לרבות תקנות הרשויות המקומיות (הנהלת חשבונות, תשמ"ח – 8811). עיקר פעילותו:

א. ניהול הנתונים במערכת הרישום החשבונאי.

ב. בקרה ודיווח על נתונים כספיים ברשות.

ג. עבודה בצוות.

  1. תאום תכנון והנעת מכרזי המועצה.
  2. ריכוז ועדת מכרזים וכתיבת פרוטוקולים.

דרישות המשרה:

תנאי סף:

השכלה ודרישות מקצועיות:

סיום קורס בהנהלת חשבונות מסוג 2 לפחות.

דרישות ניסיון

א. ניסיון מקצועי – ניסיון מקצועי של 3 שנים לפחות בתחום ניהול חשבונות.

ב. ניסיון ניהולי – לא נדרש.

דרישות נוספות

  •  שפות – עברית ברמה גבוהה.
  • יישומי מחשב – היכרות עם תוכנות ה-OFFICE.

קורות חיים + מסמכים רלוונטיים (צילומי תעודות והמלצות) המוכיחים את הנטען בקורות החיים ובדרישות התפקיד הנ"ל, יש למסור בשעות העבודה המקובלות, במעטפה סגורה ובמסירה ידנית, לתיבת המכרזים עד ליום ראשון 16.8.2020 בשעה 15:00.

טלפון לשאלות ולבירורים: 052-6091453 נעה

מוטי חטיאל

ראש המועצה המקומית