מכרז כ"א  פנימי /חיצוני 2/22  

מועצה מקומית ראש פנה מזמינה בזאת הצעות למכרז לתפקיד מנהל.ת שירות פסיכולוגי חינוכי

היקף המשרה: 75%

כפיפות מנהלתית: מנהל.ת מח' חינוך

כפיפות מקצועית: הפסיכולוג.ית המחוזי.ית במשרד החינוך

דירוג: מח"ר 38-40

תואר המשרה: מנהל.ת שירות פסיכולוגי חינוכי ברשות המקומית


תיאור תפקיד:

מתווה מדיניות פסיכולוגית חינוכית ברשות המקומית בהתאם להנחיות שפ"י ולצרכי הרשות המקומית ובכפוף לדין הקיים.

תנאי סף:

השכלה ודרישות מקצועיות:

  • בעל.ת תואר "מוסמך" ומעלה בפסיכולוגיה, רצוי בפסיכולוגיה חינוכית או בפסיכולוגיה קלינית של הילד מהארץ או מחו"ל שהוכר על ידי וועדת הרישום של משרד הבריאות ומשרד החינוך כשווה ערך לתואר הניתן בישראל.
  • רישום בפנקס הפסיכולוגים של משרד הבריאות.
  • בעל.ת תואר מומחה בפסיכולוגיה חינוכית, עדיפות לפסיכולוג.ית חינוכי.ית מומחה –מדריך/מדריכה.

דרישות ניסיון:

  • ניסיון מקצועי- ניסיון מוכח בשירות פסיכולוגי חינוכי במשך 6 שנים לפחות
  • ניסיון ניהולי- עדיפות לבעל.ת ניסיון מוכח בהובלה מקצועית ברמת שפ"ח ו/או ברמת שפ"י (מחוזית/ארצית).
  • עדיפות לבוגרי/ בוגרות או לומדי/לומדות הכשרת מנהלים של שפ"י

דרישות נוספות:

שפות- עברית ואנגלית ברמה גבוהה.

יישומי מחשב- היכרות עם תוכנות ה office

רישום מקצועי- רישום בפנקס הפסיכולוגים בהתאם לסעיף בהתאם לסעיף 12 לחוק הפסיכולוגים.

רישום פלילי – היעדר הרשעה בעבירות מין , בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א – 2001.

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:

מתן מענה לגנים ולבתי הספר.

עבודה מול גורמים רבים ברשות ומחוצה לה.

עבודה תחת לחץ

ייצוג הרשות בפורומים מקצועיים.

הבהרות:

זכותו/זכותה של מועמד.ת עם מוגבלות לקבל התאמות הנדרשות לו/לה מחמת מוגבלותו/מוגבלותה בהליכי הקבלה לעבודה.

תינתן עדיפות למועמד.ת המשתייך/המשתייכת לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי ועובדות הרשות המקומית, אם המועמד.ת הוא/היא בעל.ת כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים או מועמדות אחרים/אחרות.


קורות חיים + מסמכים רלוונטיים (צילומי תעודות והמלצות) המוכיחים את הנטען בקורות החיים ובדרישות התפקיד הנ"ל, יש למסור בשעות העבודה המקובלות, במעטפה סגורה ובמסירה ידנית, או למייל: Noas@rosh-pinna.muni.il  עד לתאריך: 25.8.2022 בשעה 12:00.

טלפון לשאלות ולבירורים: 04-6808610 שירה מנהלת מחלקת חינוך

מוטי חטיאל

ראש המועצה המקומי