מכרז כ"א פנימי/חיצוני מס' 3/22

מועצה מקומית ראש פנה מזמינה בזאת הצעות למכרז לתפקיד מנהל/ת חשבונות

היקף המשרה: 100%

כפיפות: גזבר המועצה

דירוג: מנהלי

מתח דרגות : 6-8


תיאור המשרה:

  1. ניהול מערכת נתוני הנהלת החשבונות ברשות המקומית, בכפוף להוראות הדין הקיים, לרבות תקנות הרשויות המקומיות (הנהלת חשבונות, תשמ"ח – 8811 ).עיקר הפעילות:

א. ניהול הנתונים במערכת הרישום החשבונאי.

ב. בקרה ודיווח על נתונים כספיים ברשות – מרכב"ה/ מנו"ף וכו'

ג. עבודה בצוות.

  1. משימות נוספות שיוטלו ע"י גזבר המועצה

תנאי סף:  

השכלה ודרישות מקצועיות:

סיום קורס בהנהלת חשבונות מסוג 2 לפחות.

דרישות ניסיון:

א. ניסיון מקצועי – ניסיון מקצועי של 3 שנים לפחות בתחום ניהול חשבונות – יתרון לניסיון בתחום המוניציפלי.

ב. ניסיון ניהולי – לא נדרש.

דרישות נוספות:

 שפות – עברית ברמה גבוהה.

 יישומי מחשב – היכרות עם תוכנות ה-OFFICE.

הבהרות:

זכותו/זכותה של מועמד.ת עם מוגבלות לקבל התאמות הנדרשות לו/לה מחמת מוגבלותו/מוגבלותה בהליכי הקבלה לעבודה.

תינתן עדיפות למועמד.ת המשתייך/המשתייכת לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי ועובדות הרשות המקומית, אם המועמד.ת הוא/היא בעל.ת כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים או מועמדות אחרים/אחרות.


קורות חיים + מסמכים רלוונטיים (צילומי תעודות והמלצות) המוכיחים את הנטען בקורות החיים ובדרישות התפקיד הנ"ל, יש למסור בשעות העבודה המקובלות, במעטפה סגורה ובמסירה ידנית, למשרדי המועצה או למייל: noas@rosh-pinna.muni.il   עד ליום 25.8.2022 בשעה 12:00

טלפון לשאלות ולבירורים: 052-6091453 נעה

 

מוטי חטיאל

ראש המועצה המקומית