מכרז כ"א פנימי/חיצוני 6/23 מנהל/ת השירות הפסיכולוגי הרשותי

היקף המשרה:

50%-75%

כפיפות מנהלתית:

מנהלת מח' חינוך

כפיפות מקצועית:

פסיכולוגית המחוזית במשרד החינוך

דירוג:

מח"ר 38-40


תיאור תפקיד:

מתווה מדיניות פסיכולוגית חינוכית ברשות המקומית בהתאם להנחיות שפ"י ולצרכי הרשות המקומית ובכפוף לדין הקיים.

תנאי סף:

השכלה:

  • בעל/ת תואר "מוסמך" ומעלה בפסיכולוגיה, רצוי בפסיכולוגיה חינוכית או בפסיכולוגיה קלינית של הילד מהארץ או מחו"ל שהוכר על ידי וועדת הרישום של משרד הבריאות ומשרד החינוך כשווה ערך לתואר הניתן בישראל.
  • רישום בפנקס הפסיכולוגים של משרד הבריאות.
  • בעל/ת תואר מומחה בפסיכולוגיה חינוכית, עדיפות לפסיכולוג/ית חינוכי/ת מומחה –מדריך/ה.

דרישות ניסיון:

  • ניסיון מקצועי- ניסיון מוכח בשירות פסיכולוגי חינוכי במשך 6 שנים לפחות
  • ניסיון ניהולי- עדיפות לבעל/ת ניסיון מוכח בהובלה מקצועית ברמת שפ"ח ו/או ברמת שפ"י (מחוזית/ארצית).
  • עדיפות לבוגרי/ לומדי הכשרת מנהלים של שפ"י

דרישות נוספות:

שפות- עברית ואנגלית ברמה גבוהה.

יישומי מחשב- היכרות עם תוכנות ה office

רישום מקצועי- רישום בפנקס הפסיכולוגים בהתאם לסעיף בהתאם לסעיף 12 לחוק הפסיכולוגים.

רישום פלילי – היעדר הרשעה בעבירות מין , בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א – 2001.

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:

מתן מענה לגנים ולבתי הספר.

עבודה מול גורמים רבים ברשות ומחוצה לה.

עבודה תחת לחץ

ייצוג הרשות בפורומים מקצועיים.

הערות:

  1. בקשה שתוגש ללא תעודות/ אישורים רלוונטיים לא תידון.
  2. מועמד/ת עם מוגבלות זכאי/ת להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה.
  3. מתן עדיפות למועמד/ת המשתייך/ת לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולם בקרב עובדי הרשות המקומית, אם הוא/היא בעל/ת כישורים דומים לכישורי שאר המועמדים.
  4. המועמד/ת שייבחר/שתיבחר ישובץ/תשובץ במערך החירום המועצתי.

קורות חיים + מסמכים רלוונטיים (צילומי תעודות והמלצות) המוכיחים את הנטען בקורות החיים ובדרישות התפקיד הנ"ל, יש למסור בשעות העבודה המקובלות, במעטפה סגורה ובמסירה ידנית או למייל noas@rosh-pinna.muni.il , עד ליום ראשון 3.9.23 בשעה 12:00.

טלפון לשאלות ולבירורים: 04-6808617 שירה

מוטי חטיאל

ראש המועצה המקומית