מכרז כ"א פנימי 1/23 לתפקיד מזכיר/ה בבית החינוך וילקומיץ'

היקף המשרה: 71%

כפיפות: מנהלת בית הספר

דרוג: מנהלי

מתח דרגות : 7-9

תיאור התפקיד:

ביצוע עבודות מזכירות ומטלות פקידותיות הנוגעות לעבודת בית הספר ובהתאם להנחיות מנהל בית הספר.

עיקרי התפקיד:

 1. ניהול תיקי עובדי בית הספר.
 2. עדכון ובקרה של מערכת השעות במערכת ניהול בתי ספר (להלן: "מנב"סנט").
 3. רישום תלמידים.
 4. הכנת תעודות לתלמידי בית הספר.
 5. ניהול מסמכים ודואר בית הספר.
 6. מתן מענה לפניות הקשורות לבית הספר.
 7. ניהול הפעילות של מנהל בית הספר.
 8. תפעול פרויקטים ייחודיים.
 9. ביצוע פעולות מנהלתיות בנוגע לעזרה ראשונה הניתנת בבית הספר.
 10. גביית כספים.
 11. עבודה מול ספקים.

דרישות התפקיד:

 1. השכלה: 12 שנות לימוד

דרישות נוספות:

 1. שפות: עברית ברמה טובה.
 2. יישומי מחשב: מיומנויות מחשב ואינטרנט מתקדמות.
 3. רישום פלילי: היעדר הרשעה בעבירות מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים תשס"א – 2001

כישורים אישיים:

 1. תודעת שירות גבוהה.
 2. יחסי אנוש טובים
 3. יכולת עבודה תחת לחץ.
 4. לויאליות למקום העבודה ושמירה על סודיות וצנעת הפרט.

הערות:

 1. בקשה שתוגש ללא תעודות/ אישורים רלוונטיים לא תידון.
 2. מועמד עם מוגבלות זכאי להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה.
 3. מתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולם בקרב עובדי הרשות המקומית, אם הוא בעל כישורים דומים לכישורי שאר המועמדים.
 4. המועמד שייבחר ישובץ במערך החירום המועצתי.
 5. התפקיד מאויש ע" ממלא מקום.

 

קורות חיים + מסמכים רלוונטיים (צילומי תעודות והמלצות) המוכיחים את הנטען בקורות החיים ובדרישות התפקיד הנ"ל, יש למסור בשעות העבודה המקובלות, במעטפה סגורה ובמסירה ידנית, למשרדי המועצה או למייל: noas@rosh-pinna.muni.il   עד ליום א' 2.4.23, בשעה:  15:00

טלפון לשאלות ולבירורים: 04-6898625 נעה

 

מוטי חטיאל

ראש המועצה המקומית