מכרז כ"א פנימי 3/23 לתפקיד מנהל/ת מוקד ואחראי/ת מחשוב

היקף המשרה: 100%

כפיפות: מנהל אגף שפ"ע

דרוג: מנהלי

מתח דרגות : 7-9

תיאור המשרה:

ניהול המוקד העירוני, ככלי ניהולי בידי הנהלת הרשות, האמון על מתן מידע ומענה ישיר לפניות התושבים.

תכלול נושא המחשוב במועצה .

תחומי אחריות:

 • ניהול מדיניות המוקד ככלי בידי הרשות.
 • ניהול המוקד בשגרה.
 • ניהול המוקד בשעת חירום ובאירוע חירום.
 • הגשת דו"ח תמונת מצב רשותית העולה מניתוח המידע המתקבל במוקד.
 • בקרה ומשוב על תהליכי הטיפול בפניות במוקד וביחידות הרשות.
 • ניהול צוות נציגי השירות .
 • תכלול וטיפול בבעיות מחשוב מול חברת המחשוב.
 • מתן פתרון ראשוני לבעיות מחשוב של עובדים.
 • טיפול בנושאים נוספים ע"פ צרכי המערכת.

דרישות המשרה:

השכלה והכשרות:

 • בעל תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.
 • מנהל מוקד יחוייב לסיים בהצלחה- קורס להכשרת מנהלי מוקד עירוני ברשויות המקומיות, לא יאוחר משלוש שנים מתחילת מינויו.

דרישות נוספות:

 • שפות – עברית ברמה גבוהה.
 • יישומי מחשב – היכרות עם תוכנת ה office
 • יכולת טכנית ונסיון בטיפול בבעיות מחשוב.

ניסיון מקצועי:

 • נדרש ניסיון בשירות לקוחות במשך שנתיים לפחות.

הערות:

 1. בקשה שתוגש ללא תעודות/ אישורים רלוונטיים לא תידון.
 2. מועמד עם מוגבלות זכאי להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה.
 3. מתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולם בקרב עובדי הרשות המקומית, אם הוא בעל כישורים דומים לכישורי שאר המועמדים.
 4. המועמד שייבחר ישובץ במערך החירום המועצתי.
 5. התפקיד מאויש ע" ממלא מקום.

 

קורות חיים + מסמכים רלוונטיים (צילומי תעודות והמלצות) המוכיחים את הנטען בקורות החיים ובדרישות התפקיד הנ"ל, יש למסור בשעות העבודה המקובלות, במעטפה סגורה ובמסירה ידנית, למשרדי המועצה או למייל: noas@rosh-pinna.muni.il   עד ליום א' 2.4.23 בשעה: 15:00

טלפון לשאלות ולבירורים: 04-6898625 נעה

 

מוטי חטיאל

ראש המועצה המקומית