מכרז כ"א פנימי 5/23 לתפקיד ספרן/ית בספריה העירונית

היקף המשרה: 50%

כפיפות: מנהלת הספריה

דירוג: מנהלי

מתח דרגות : 6-8

תיאור התפקיד:

מתן שירותי ספריה בתחומי הקריאה, הידע, התרבות והמורשת לבאי הספרייה.

עיקרי התפקיד:

 1. מתן שירותי ספריה.
 2. ייזום וביצוע פעילויות העשרה.
 3. תפעול הספרייה בהתאם לנוהלי העבודה.

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:

א. רהיטות ויכולת התבטאות גבוהה בכתב ובעל פה.

ב. זיקה לספרות ותרבות.

ג. עבודה בסביבת משאבים אלקטרוניים.

ד. מתן שירות.

דרישות התפקיד:

השכלה:

בעל/ת תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על  ידי המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה

מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.

או

הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 39

לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים,

התשע"ג-2012.

או

תעודת סמיכות לרבנות )"יורה יורה"( לפי אישור הרבנות הראשית לישראל

או

אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר

שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל (שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר).

ובנוסף:

תעודת לימודי ספרן מורשה או בעל תעודת ספרן מוסמך בספרנות ומידענות באחד מהמוסדות המוכרים בכפוף למבחני התמיכה של משרד התרבות או לבעלי תואר אקדמי שני בלימודי ספרנות ו/או מידענות.

 • מועמד שאין ברשותו תעודת ספרן מורשה או ספרן מוסמך בספרנות ומידענות, יידרש להתחייב בכתב להשלים תעודה בתווך של שנתיים.

דרישות נוספות:

 1. שפות: עברית ואנגלית ברמה טובה.
 2. יישומי מחשב: מיומנויות מחשב ואינטרנט מתקדמות.

כישורים אישיים:

 1. רהיטות ויכולת התבטאות גבוהה בכתב ובעל פה.
 2. זיקה לספרות ותרבות
 3. עבודה בסביבת משאבים אלקטרוניים.

עדיפות תינתן לבעלי ניסיון מקצועי בספריה.

הערות:

 1. בקשה שתוגש ללא תעודות/ אישורים רלוונטיים לא תידון.
 2. מועמד עם מוגבלות זכאי להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה.
 3. מתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולם בקרב עובדי הרשות המקומית, אם הוא בעל כישורים דומים לכישורי שאר המועמדים.
 4. המועמד שייבחר ישובץ במערך החירום המועצתי.
 5. התפקיד מאויש ע" ממלא מקום.

קורות חיים + מסמכים רלוונטיים (צילומי תעודות והמלצות) המוכיחים את הנטען בקורות החיים ובדרישות התפקיד הנ"ל, יש למסור בשעות העבודה המקובלות, במעטפה סגורה ובמסירה ידנית, למשרדי המועצה או למייל: noas@rosh-pinna.muni.il   עד ליום א' 2.4.23, בשעה: 12:00

טלפון לשאלות ולבירורים: 04-6898625 נעה

מוטי חטיאל

ראש המועצה המקומית