מועצה מקומית ראש פנה מזמינה בזאת הצעות למכרז לתפקיד עובד ניקיון ותברואה

היקף המשרה: 100% משרה

כפיפות: מנהל שירותים מוניציפליים

דרוג: מנהלי

מתח דרגות : 5-7

תיאור התפקיד:

איסוף ופינוי אשפה ממקומות ריכוז ייעודיים, מחצרות בתים ומשטחי ציבור בתחומי הרשות המקומית

עיקרי התפקיד:

  1. איסוף אשפה
  2. ריקון פחי אשפה
  3. כל עבודה נוספת הנדרשת בהתאם לצרכי המערכת.

 מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:

  • עבודה בסביבה מאתגרת
  • עבודה כרוכה במאמץ פיזי
  • חשיפה לגורמים העלולים להוות סיכון פיזי (זיהום, חשיפה לחיידקים).

דרישות התפקיד:

  • רשיון נהיגה בתוקף חובה
  • רשיון נהיגה לטרקטור יתרון

קורות חיים + מסמכים רלוונטיים (צילומי תעודות והמלצות) המוכיחים את הנטען בקורות החיים ובדרישות התפקיד הנ"ל, יש למסור בשעות העבודה המקובלות במשרדי המועצה המקומית למזכיר המועצה, במעטפה סגורה ובמסירה ידנית עד ליום 27.10.19 בשעה 15:00. (המועצה תהיה סגורה בראש השנה, יום כיפור וסוכות)

טלפון לשאלות ולבירורים: 04-6808618 נעה

מוטי חטיאל

ראש המועצה המקומית