מכרז כ"א  פנימי /חיצוני

מועצה מקומית ראש פנה מזמינה בזאת הצעות למכרז פנימי/חיצוני לתפקיד מנהל שירות פסיכולוגי

היקף המשרה:

50%-75%

כפיפות מנהלתית:

מנהל מח' חינוך

כפיפות מקצועית:

פסיכולוג המחוזי במשרד החינוך

דירוג:

מח"ר 38-40

תואר המשרה:

מנהל שירות פסיכולוגי

תיאור תפקיד:

מתווה מדיניות פסיכולוגית חינוכית ברשות המקומית בהתאם להנחיות שפ"י ולצרכי הרשות המקומית ובכפוף לדין הקיים.

תנאי סף:

השכלה ודרישות מקצועיות:

  • בעל תואר "מוסמך" ומעלה בפסיכולוגיה, רצוי בפסיכולוגיה חינוכית או בפסיכולוגיה קלינית של הילד מהארץ או מחו"ל שהוכר על ידי וועדת הרישום של משרד הבריאות ומשרד החינוך כשווה ערך לתואר הניתן בישראל.
  • רישום בפנקס הפסיכולוגים של משרד הבריאות.
  • בעל תואר מומחה בפסיכולוגיה חינוכית, עדיפות לפסיכולוג חינוכי מומחה –מדריך.

דרישות ניסיון:

  • ניסיון מקצועי- ניסיון מוכח בשירות פסיכולוגי חינוכי במשך 6 שנים לפחות
  • ניסיון ניהולי- עדיפות לבעל ניסיון מוכח בהובלה מקצועית ברמת שפ"ח ו/או ברמת שפ"י (מחוזית/ארצית).
  • עדיפות לבוגרי/ לומדי הכשרת מנהלים של שפ"י

דרישות נוספות:

שפות- עברית ואנגלית ברמה גבוהה.

יישומי מחשב- היכרות עם תוכנות ה office

רישום מקצועי- רישום בפנקס הפסיכולוגים בהתאם לסעיף בהתאם לסעיף 12 לחוק הפסיכולוגים.

רישום פלילי – היעדר הרשעה בעבירות מין , בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א – 2001.

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:

מתן מענה לגנים ולבתי הספר.

עבודה מול גורמים רבים ברשות ומחוצה לה.

עבודה תחת לחץ

ייצוג הרשות בפורומים מקצועיים.

 

קורות חיים + מסמכים רלוונטיים (צילומי תעודות והמלצות) המוכיחים את הנטען בקורות החיים ובדרישות התפקיד הנ"ל, יש למסור בשעות העבודה המקובלות, במעטפה סגורה ובמסירה ידנית, עד ליום ראשון 01.12.19  בשעה 15:00.

טלפון לשאלות ולבירורים: 04-6808618 נעה

 

מוטי חטיאל

ראש המועצה המקומית