מועצה מקומית ראש פנה מזמינה בזאת הצעות למכרז לתפקיד עובד/ת אחזקה

היקף המשרה: 100% משרה

כפיפות: מנהל שירותים מוניציפליים

דרוג: מנהלי

מתח דרגות : 5-7

תיאור התפקיד:

תחזוקת שטחי ציבור ברחבי הרשות ( כבישים, מדרכות, גינון, מים וביוב ומבני ציבור וכיוצ"ב)

עיקרי התפקיד:

  1. תחזוקת תשתיות בתחום הרשות המקומית.
  2. אספקה והתקנה של ציוד במבנים ציבוריים.
  3. כל עבודה נוספת הנדרשת בהתאם לצרכי המערכת.

 מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:

  • עבודה כרוכה במאמץ פיזי
  • עבודה בשעות לא שגרתיות

דרישות התפקיד:

  • 12 שנות לימוד ומעלה – יתרון
  • היכרות עם תוכנות office – יתרון
  • רשיון נהיגה בתוקף חובה
  • רשיון נהיגה על טרקטור – יתרון

 

קורות חיים + מסמכים רלוונטיים (צילומי תעודות והמלצות) המוכיחים את הנטען בקורות החיים ובדרישות התפקיד הנ"ל, יש למסור בשעות העבודה המקובלות במשרדי המועצה המקומית למזכיר המועצה, במעטפה סגורה ובמסירה ידנית עד  27/10/2019  בשעה 15:00.  טלפון לשאלות ולבירורים: 04-6808619  נעה

מוטי חטיאל

ראש המועצה המקומית