מכרז כ"א

מועצה מקומית ראש פינה מזמינה בזאת הצעות למכרז חיצוני לתפקיד גזבר מועצה

 

כפיפות ניהולית: ראש המועצה  / מנכ"ל המועצה

דירוג: העסקה בחוזה בכירים בכפוף לאישור משרד הפנים.

תואר המשרה: גזבר רשות מקומית

היקף העסקה: משרה מלאה

תיאור תפקיד:

 • ניהול המערכת הכלכלית והכספית של המועצה בהתאם למדיניות המועצה ובכפוף להוראות הדין הקיים.
 • הכנה וניהול תקציב המועצה, דוחות כספיים, ניהול המשאבים הכספיים של המועצה, ניהול מערכת הנהלת חשבונות, יצוג המועצה בפורומים חיצוניים.

תנאי סף:

השכלה:

 • בעל תואר אקדמי באחד מהתחומים הבאים: כלכלה, חשבונאות, ראיית חשבון, מנהל עסקים, מדיניות ציבורית, מינהל ציבורי ו/או הנדסת תעשיה וניהול או תואר רלוונטי אחר, שסיים את קורס הגזברים ברשויות המקומיות בהצלחה וזכאי לקבל תעודה על כך.

ניסיון תעסוקתי:

 • ניסיון של 7 שנים לפחות במצטבר בתחום הכספים והגזברות כגון: הכנת תקציב, חשבות שכר, ניהול גביה הכנת דוחות כספיים וכו'

ניסיון ניהולי:

 • ניסיון בניהול כללי, ניהול מו"מ, בניה וניהול תקציב, הנחיה והובלה של צוות עובדים באופן ישיר או עקיף, בהיקף משמעותי המונה 5 עובדים לפחות ולפחות 4 שנות ניסיון ניהולי.

מועמד שיבחר ולא מילא לפני כן תפקיד של גזבר ברשות מקומית במשך שנתיים לפחות, יחויב להשתתף בקורס גזברים ברשויות המקומיות בתוך שנתיים מיום תחילת עבודתו כגזבר ברשות המקומית.

דרישות מיוחדות:

 • ידיעת חוק התקציב, הכרת התכ"מ וכל תקנה, הוראה ונוהל הקשורים בניהול כספי מועצה.

דרישות נוספות:

 • תושב ישראל – עדיפות לתושב הגליל.
 • לא הורשע בעבירה שיש עימה קלון.
 • אינו חבר בהנהלה פעילה של מפלגה, או בהנהלה פעילה או גוף דומה אחר של רשימת מועמדים שהתמודדה בבחירות לרשות מקומית.
 • לא כיהן כחבר המועצה ברשות המקומית במהלך עשר השנים האחרונות
 • לא כיהן כחבר מועצה ברשות מקומית הגובלת עם הרשות המקומית במהלך השנתיים האחרונות.
 • לא היה מועמד לבחירות האחרונות ברשות המקומית.
 • שפות- עברית ברמה גבוהה. ידע באנגלית
 • יישומי מחשב היכרות עם תוכנות ה office

קורות חיים + תעודות המעידות על השכלה וניסיון נדרשים. יש למסור בשעות העבודה המקובלות, במעטפה סגורה ובמסירה ידנית, עד ליום ראשון 4.8.19 בשעה 15:00, לנעה שרוני.

מוטי חטיאל

ראש המועצה המקומית