מועצה מקומית ראש פנה מזמינה בזאת הצעות למכרז לתפקיד

מנהל/ת  אגף שפ"ע ברשות מכרז חיצוני מס' 4/21

 

היקף המשרה:

100%

דרגת המשרה:

דרוג דרגה / 60%-70% שכר מנכ"ל, בכפוף לאישור משרד הפנים.

כפיפות:

מנכלי"ת המועצה.

תיאור המשרה:

ניהול תחום שיפור פני המושבה ברשות, טיפוח ושמירת חזות המושבה ורווחת התושב.

הגדרות התפקיד:

 1. יישום מדיניות הרשות הנוגעת לאיכות סביבת החיים הקרובה של תושביה.
 2. ניהול מערך התברואה והווטרינריה ברשות.
 3. ניהול מערך הגינון וחזות הישוב.
 4. ניהול תחום איכות הסביבה, פרויקטים בתחום הקהילה.
 5. ניהול תחום התשתיות והאחזקה .

תנאי סף:

השכלה והכשרות:

 • תואר אקדמאי שנרכש בנוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ. יתרון לתואר אקדמי בתחומים הנדסה, תכנון, אדריכלות, אגרונומיה, מינהל עסקים או מינהל ציבורי.
 • או

הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג- 2012 .

או

תעודת סמיכות לרבנות ("יורה יורה") לפי אישור הרבנות הראשית לישראל

או

אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל )שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר.

 

 • מנהל השפ"ע יחויב לסיים בהצלחה קורס להכשרת מנהלי שפ"ע ברשויות המקומיות, לא יאוחר משלוש שנים מתחילת מינויו. עדכון השכר מותנה בסיום הקורס.

 

ניסיון מקצועי:

 • עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כאמור לעיל ניסיון מקצועי של 5 שנים לפחות במהלך 10 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, באחד או יותר מהתחומים הבאים: אחזקה, לוגיסטיקה, איכות הסביבה, פיקוח ובקרה על קבלנים מתחומי השפ"ע, תברואה, פיתוח תשתיות, תכנון עירוני, תפעול.
 • עבור הנדסאי רשום: ניסיון מקצועי של 6 שנים לפחות במהלך 10 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, באחד או יותר מהתחומים הבאים: אחזקה, לוגיסטיקה, איכות הסביבה, פיקוח ובקרה על קבלנים

מתחומי השפ"ע, תברואה, פיתוח תשתיות, תכנון עירוני, תפעול.

 • עבור טכנאי רשום: ניסיון מקצועי של 7 שנים לפחות במהלך 10 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, באחד או יותר מהתחומים הבאים: אחזקה, לוגיסטיקה, איכות הסביבה, פיקוח ובקרה על קבלנים

מתחומי השפ"ע, תברואה, פיתוח תשתיות, תכנון עירוני, תפעול.

ניסיון ניהולי:

 • ברשות מקומית ברמה ב' ו'ג' ניסיון בניהול של – 5 עובדים לפחות באופן ישיר או עקיף, או כהונה במשרה במגזר הציבורי במתח דרגות 40 42 ומעלה, למשך שלוש שנים לפחות.

 

דרישות נוספות:

 • שפות – עברית ברמה גבוהה, אנגלית טובה.
 • יישומי מחשב- היכרות עם תוכנת ה office
 • רשיון נהיגה בתוקף.

 

מאפייני עשיה ייחודיים לתפקיד:

 עבודה מול גורמים רבים ברשות ומחוצה לה.

 עבודה בשעות בלתי שגרתיות.

 נסיעות מרובות ברחבי הרשות.

 ריבוי משימות הדורשות מענה בקדימות גבוהה.

 

 • זכותו של מועמד עם מוגבלות לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה.
 • תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.
 • מועמדים אשר יעמדו בתנאי הסף ויציגו את האסמכתאות הנדרשות ידרשו לעבור מבחני מיון לפני הגעתם לועדת הבחינה.

 

 • התפקיד מאויש ע"י כרגע ממלא מקום.

 

קורות חיים + אישורי השכלה ואישורי העסקה המאמתים את הנכתב בקו"ח ונדרשים בתפקיד הנ"ל,

יש למסור לנעה/עליזה בשעות העבודה המקובלות, במעטפה סגורה ובמסירה ידנית, או במייל: noas@rosh-pinna.muni.il עד ליום א' , 25.7.21  בשעה 15:00.

טלפון לשאלות ולבירורים : 052-6091453 נעה

 

מועמד שלא יציג את התעודות המתאימות עד למועד הנקוב, מועמדותו תיפסל.

 

מוטי חטיאל

ראש המועצה המקומית