מכרז כ"א

לתפקיד רכז/ת פעילות מועדון גמלאים (מופ"ת)

היקף המשרה: 50%

כפיפות: למנהלת המחלקה לשירותים חברתיים

דירוג: מנהלי

תיאור המשרה:

ריכוז והפעלת מועדון גמלאים (מופ"ת)

תחומי אחריות:

  • אחריות להפעלת המועדון ונוכחות מלאה בכל שעות הפעילות מפתיחה ועד סגירת המועדון.
  • איתור צרכי הקשישים במועדון
  • תכנון פעילות חברתית- תרבותית
  • איתור, גיוס והעסקת מדריכי חוגים
  • בניית מאגר מתנדבים צעירים.

דרישות המשרה:

תנאי סף:

  • 12 שנות לימוד – תואר ראשון רלוונטי יתרון

דרישות נוספות:

  • יכולת ריכוז, הנחייה ועבודה עם צוות.
  • יכול להפעלת פעילות חברתית והנגשת מידע ושירותים.
  • עבודה שלושה ימים בשבוע

קורות חיים + מסמכים רלוונטיים (צילומי תעודות והמלצות) המוכיחים את הנטען בקורות החיים ובדרישות התפקיד הנ"ל, יש למסור בשעות העבודה המקובלות, במעטפה סגורה ובמסירה ידנית, עד ליום ראשון 4.8.19 בשעה 15:00.

טלפון לשאלות ולבירורים: 04-6808618 נעה

מוטי חטיאל

ראש המועצה המקומית