מכרז כ"א – מהנדס/ת במועצה המקומית ראש פנה

תיאור משרה מפורט ודרישות תפקיד מיוחדות

תיאור משרה מפורט

 1. גיבוש מדיניות הנדסית של הרשות המקומית להשגת שיפור של איכות החיים של תושבי הרשות המקומית ושל השוהים בתחומה.
 2. אחריות לתחומי התכנון, הפיתוח, התשתיות, הבטיחות והגהות ברשות המקומית.
 3. אחריות לניהול מחלקת ההנדסה ברשות המקומית ובכללה יועצים נלווים.
 4. כפיפות המהנדס לראש הרשות.
 5. תרגום המדיניות ארוכת הטווח של ראש הרשות המקומית לתכנית רב שנתית של יחידת ההנדסה בכל הקשור בשיפור התשתיות ברשות המקומית ובגיבוש תכנית עבודה שנתית ורב שנתית.
 6. גיבוש מדיניות תכנונית בהתאם לתכנון האסטרטגי.
 7. אחריות לתכנון הרשות המקומית ובכלל זה הכנת פרוגרמות, תכניות מתאר, תכניות מיוחדות ותכניות אב בתחומים השונים לפיתוח ולעיצוב של שטחי הרשות, לקדמן וליישמן.
 8. אחריות להיבטים הנדסיים ברישוי עסקים ברשות המקומית.
 9. אחריות לתחום בטיחות בעבודה ברשות המקומית.
 • אחריות לתכנון, לפיתוח ולפיקוח על ביצוע של עבודות פיתוח ועבודות ציבוריות הקשורות בפיתוח התשתיות השונות ברשות המקומית כגון; ביוב ותיעול, תחבורה ותנועה, תאורה ומאור, תקשורת, גנים ציבוריים, בניה ציבורית וכדומה המבוצעות על ידי עובדי המועצה וקבלנים, ואישורן.
 • אחריות להכנת מכרזים ולפיקוח על תהליכי התקשרות עם ספקים וקבלנים בתחום עבודות תשתית הרשות המקומית ולתחזוקתן.
 • אחריות לאיתור מבנים מסוכנים, לקביעת מצב יציבותם ולפעילות המתבקשת כתוצאה מהכרזת מבנה כמסוכן.
 • הצגת דרישות תקציב של יחידת ההנדסה לקראת כל שנת עבודה (בהתאם לתכנית העבודה) והגשתן לאישור הגורמים המתאימים. ליווי וקידום גיוס תקציבים מרשויות ומשרדי ממשלה. הכנת מסמכים נדרשים לאישור התקציבים ברשויות השונות.
 • שותף/ה בפורום מנהלי מחלקות ובצוות הניהול של המועצה.
 • השתתפות בישיבות של הרשות המקומית ושל כל אחת מועדותיה, כאשר הן עוסקות בנושאים שבאחריותו/ה, ומתן חוות דעת כתובה בנושאים בהם הוא/היא נדרש/ת על פי חוק לעשות זאת, וכן מתן חוות דעת בכתב ו/או בעל פה לפני קבלת החלטה בכל עניין אחר בתחום אחריותו/ה.
 • נשיאה בתפקיד מנהל/ת מכלול לוגיסטיקה ותשתיות בחירום.
 • הנחיה של יועצים או עובדי מועצה בהכנת תכניות בניין עיר חדשות, בהתאם ל: התפתחות הרשות המקומית, שינויים עירוניים, שינויים דמוגרפיים ומדיניות הרשות המקומית.
 • ייזום תכניות בתחום התכנון והבניה בפני מוסדות החינוך, תוך ניתוח והסבר לגבי איכותן ותרומתן ליישוב.
 • הנחיה מקצועית של מתכננים חיצוניים ושל יזמים שונים.
 • ייעוץ לראש הרשות ולמועצת הרשות בנושאי תכנון, פיתוח ופיקוח.
 • ייצוג עמדת הרשות בפני ועדות תכנון ובניה, מקומית ומחוץ לרשות.
 • ייצוג הרשות המקומית בנושאים שבאחריותו, בישיבות מקצועיות מול משרדי ממשלה וגופים אחרים.
 • ייצוג הרשות המקומית בערכאות משפטיות, בנושאים שהם בתחום אחריותו/ה (כדוגמת תביעות קבלנים, תביעות נזיקין וכיו"ב).
 • ייצוג עמדות הרשות ויוזמות התכנון והפיתוח בפני הציבור והתקשורת.
 • אחריות על יישום מדיניות התכנון שנקבעה ברשות המקומית, ומדיניות התכנון המקומית, המחוזית והארצית כפי שהן באות לידי ביטוי בניירות עמדה, תכניות אב, תכניות מתאר, חוזרי מנכ"ל וכיו"ב.
 • אחריות על ריכוז המידע התכנוני ברשות וניהול מאגרי מידע הנוגעים להיבטים הפיזיים של הרשות.
 • בדיקת בקשות להיתר, תכניות מפורטות פרטיות, ובקשות לאיחוד וחלוקה, העברתם לועדה המקומית לתכנון ובניה בהיבטי תשתית, חניה, איכות סביבה וכדומה והתאמה לתכניות המתאר העירוניות.
 • ביצוע תהליכים לבניה, לאחזקה ולשיפור התשתיות העיליות והתשתיות התת-קרקעיות (מים, ביוב וניקוז).

דרישות תפקיד מיוחדות

 1. נשיאה באחריות, כושר התמדה, עמידה בלץ זמן, נכונות לעבודה בשעות בלתי שגרתיות ותחת לחץ, יכולת עבודה עם קהל, גישה שירותית, שעות נוספות ונסיעות בתפקיד.
 2. ידיעת השפה העברית על בוריה והשפה האנגלית ברמה טובה מאוד, כושר התבטאות בכתב ובעל פה, ייצוגיות.
 3. יכולת עבודה עם גופי פנים וחוץ כולל ייצוג הרשות המקומית בפני גופים ממלכתיים ופרטיים.
 4. יכולת עבודה בצוות, כישורי ניהול עובדים מקצועיים ובלתי מקצועיים, יחסי אנוש מעולים.
 5. היכרות עם תוכנות מחשב כדוגמת office, gis ו-cad.
 6. בעל/ת רשיון נהיגה בתוקף.