מועצה מקומית ראש פנה מזמינה בזאת הצעות למכרז לתפקיד מנהל/ת יחידת נוער

היקף המשרה: 100%

כפיפות: למנהל מח' חינוך

דירוג: מנהלי 7-9

תואר המשרה: מנהל יחידת נוער ברשות

היקף העסקה: משרה מלאה

תיאור תפקיד:

הובלת מערך החינוך הבלתי פורמאלי ברשות המקומית בממשק עם מרכת החינוך הפורמאלית, ניהול מדריכי הנוער ברשות, ניהול מועצת תלמידים ונוער ביישוב.

תנאי סף:

השכלה ודרישות מקצועיות:

  • בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.
  • סיים קורס הכשרה למנהל יחידת נוער בהיקף של 188 שעות לפחות אשר מארגן משרד החינוך או מי מטעמו/אדם שלא סיים קורס זה יחויב לסיים בהצלחה קורס הכשרה למנהל יחידת נוער של משרד החינוך בתוך 18 חודשים מיום כניסתו לתפקיד.

דרישות ניסיון

ניסיון מקצועי- ניסיון מקצועי של 3 שנים בתפקידים של הוראה או הדרכה  במערכת החינוך או בתחום החינוך הבלתי פורמאלי בתנועות הנוער בשירות לאומי או בשירות צבאי  או במערכת החינוך העל-תיכונית או במערכת ההשכלה הגבוהה.

ניסיון ניהולי- ניסיון ניהולי של שנה אחת לפחות הכרוך  בהפעלה של כוח אדם ותקציבים  במערכת החינוך או בתחום החינוך הבלתי פורמאלי או במערכת החינוך העל-תיכונית או במערכת ההשכלה הגבוהה.

דרישות נוספות-

שפות- עברית ברמה גבוהה. ידע באנגלית

יישומי מחשב- היכרות עם תוכנות ה office

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:

ניהול צוותי עבודה.

עבודה בשעות בלתי שגרתיות.

עבודה עם נוער.

 

קורות חיים + מסמכים רלוונטיים (צילומי תעודות והמלצות) המוכיחים את הנטען בקורות החיים ובדרישות התפקיד הנ"ל, יש למסור בשעות העבודה המקובלות, במעטפה סגורה ובמסירה ידנית, עד ליום ראשון 19.5.19 בשעה 15:00.

טלפון לשאלות ולבירורים: 04-6808618 נעה

מוטי חטיאל

ראש המועצה המקומית