מכרז כ"א פנימי/חיצוני לתפקיד ממונה על חופש המידע במועצה. – מבוטל!

2/21

היקף משרה:

25%

דירוג:

משפטנים

כפיפות :

מנכלי"ת המועצה

ייעוד:

אחריות על טיפול בבקשות חופש מידע ובכלל זה: קבלת הבקשה, איתור המידע, הכרעה בדבר

המענה למבקש על-ידי הגורמים המוסמכים, מתן המענה בפועל, מעקב אחר כלל הבקשות

גביית אגרות, פניה לצד ג', פרסום המענה באתר והכל בהתאם להוראות הדין

במשרד, ולהנחיות היחידה הממשלתית לחופש המידע במשרד המשפטים מכוח החלטת הממשלה  2950מיום. 6.3.2011

תחומי אחריות:

 1. פרסום בפועל של המידע שהרשות חייבת בפרסומו ע"פ חוק.
 2. ריכוז שאר חובות הפרסום החלות על הרשות ומעקב אחרי ביצוען.
 3. ריכוז טיפול ומעקב בבקשות לקבלת מידע המתקבלות ע"פ חוק.
 4. מתן מענה לפניות ע"פ חוק חופש המידע.

דרישות התפקיד:

תנאי סף:

השכלה:

 • בעל תואר ראשון במשפטים.

ניסיון מקצועי:

 • 3 שנות ניסיון לפחות בתחום חופש המידע
 • ניסיון בהובלת פרויקטים / הובלת שינויים ארגוניים.
 • ניסיון בכתיבת מסמכי מדיניות.

דרישות נוספות:

 • יכולת עבודה בצוות;
 • בעל תודעת שירות גבוהה;
 • כושר ביטוי גבוה בכתב ובעל-פה בשפה העברית;
 • יכולת לפעול בתנאי לחץ תוך עמידה בזמנים;
 • שליטה במאגרי נתונים ממוחשבים.

קורות חיים + מסמכים רלוונטיים (צילומי תעודות והמלצות) המוכיחים את הנטען בקורות החיים ובדרישות התפקיד הנ"ל, יש למסור בשעות העבודה המקובלות, במעטפה סגורה ובמסירה ידנית, או במייל Noas@rosh-pinna.muni.il

עד ליום ראשון 21.2.21 בשעה15:00

טלפון לשאלות ולבירורים: 052-6091453  נעה

 

מוטי חטיאל

ראש המועצה המקומית