מכרז כ"א פנימי/חיצוני 1/22 מנהל.ת יחידת נוער במועצה המקומית ראש פנה

מועצה מקומית ראש פנה מזמינה בזאת הצעות למכרז לתפקיד מנהל.ת יחידת נוער ברשות

היקף המשרה: 100%

כפיפות: למנהל מח' חינוך

דירוג: מנהל חברה ונוער

תיאור תפקיד:

הובלת מערך החינוך הבלתי פורמאלי ברשות המקומית בממשק עם מרכת החינוך הפורמאלית, ניהול מדריכי הנוער ברשות, ניהול מועצת תלמידים ונוער ביישוב.

תנאי סף:

השכלה ודרישות מקצועיות:

  • בעל.ת תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.
  • סיים/סיימה קורס הכשרה למנהל יחידת נוער בהיקף של 188 שעות לפחות אשר מארגן משרד החינוך או מי מטעמו/אדם שלא סיים קורס זה יחויב לסיים בהצלחה קורס הכשרה למנהל יחידת נוער של משרד החינוך בתוך 18 חודשים מיום כניסתו לתפקיד.

דרישות ניסיון:

ניסיון מקצועי- ניסיון מקצועי של 3 שנים בתפקידים של הוראה או הדרכה  במערכת החינוך או בתחום החינוך הבלתי פורמאלי בתנועות הנוער בשירות לאומי או בשירות צבאי  או במערכת החינוך העל-תיכונית או במערכת ההשכלה הגבוהה.

ניסיון ניהולי- ניסיון ניהולי של שנה אחת לפחות הכרוך  בהפעלה של כוח אדם ותקציבים  במערכת החינוך או בתחום החינוך הבלתי פורמאלי או במערכת החינוך העל-תיכונית או במערכת ההשכלה הגבוהה.

דרישות נוספות-

שפות- עברית ברמה גבוהה. ידע באנגלית

יישומי מחשב- היכרות עם תוכנות ה office

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:

ניהול צוותי עבודה.

עבודה בשעות בלתי שגרתיות.

עבודה עם נוער.

הבהרות:

זכותו של מועמד עם מוגבלות לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה.

תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים


קורות חיים + מסמכים רלוונטיים (צילומי תעודות והמלצות) המוכיחים את הנטען בקורות החיים ובדרישות התפקיד הנ"ל, יש למסור בשעות העבודה המקובלות, במעטפה סגורה ובמסירה ידנית, או במייל ל noas@rosh-pinna.muni.il עד לתאריך: 9.10.22 בשעה 12:00.

 

טלפון לשאלות ולבירורים: 052-6091453 נעה

 

מוטי חטיאל

ראש המועצה המקומית