מועצה מקומית ראש פנה מזמינה בזאת הצעות למכרז לתפקיד רכז/ת מתנדבים ברשות

פנימי/חיצוני

היקף המשרה:

50%

כפיפות:

למנהלת המחלקה לשירותים חברתיים

דירוג:

עו"ס/ הוראה/ מח"ר בהתאם לכישורי המועמד

מתח דרגות :

יא'-ט' /37-39

הגדרת תפקיד

הכנת תוכנית לקליטת מתנדבים והפעלתם למחלקה לשירותים חברתיים ולמוסדות ממשלתיים וציבוריים בתחום השיפוט של הרשות המקומית.

  • גיוס מתנדבים ראיונם והתאמתם לתפקידים מתאימים, הכנת המתנדב לתפקיד, ליווי פעילות סדירה של מתנדבים , תגמול מתנדבים ומתן ייעוץ מקצועי למתנדבים.
  • הגדרת תפקידי המתנדבים וסיוע לאוכלוסיות נזקקות תוך שיתוף הגורמים הרלוונטיים.
  • הכנת תוכנית עבודה שנתית
  • קיום קשר עם כל ארגוני המתנדבים ברשות .
  • הקמת מערך מתנדבים בחירום.
  • ביטוח מתנדבים ע"פ חוק הביטוח הלאומי והיחידה להתנדבות.

דרישות התפקיד

  • עובד סוציאלי או בעל תואר אקדמאי במדעי החברה או הרוח או מורה מוסמך – יתרון לעו"ס.
  • לעו"ס -רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.
  • עדיפות לבעל ניסיון בעבודה בשירותי הרווחה.

דרישות ייחודיות לתפקיד

העבודה מתבצעת בחלקה בשעות הערב.

קורות חיים – מסמכים רלוונטיים (צילומי תעודות והמלצות) המוכיחים את הנטען בקורות החיים ובדרישות התפקיד הנ"ל, יש למסור במסירה ידנית בשעות העבודה המקובלות במשרדי המועצה המקומית או

במייל: noas@rosh-pinna.muni.il עד ליום ראשון 11.7.21,  בשעה 15:00.

 טלפון לשאלות ולבירורים: 052-6091453 נעה.

 

מוטי חטיאל

ראש המועצה המקומית