מכרז כ"א פנימי/חיצוני 1/22

מועצה מקומית ראש פנה מזמינה בזאת הצעות למכרז לתפקיד מנהל.ת יחידת נוער

היקף המשרה: 100%

כפיפות: למנהל.ת מח' חינוך

דירוג: מנהל חברה ונוער

תואר המשרה: מנהל.ת יחידת נוער ברשות המקומית


תיאור תפקיד:

הובלת מערך החינוך הבלתי פורמאלי ברשות המקומית בממשק עם מערכת החינוך הפורמאלית, ניהול מדריכי הנוער ברשות, ניהול מועצת תלמידים ונוער ביישוב.

תנאי סף:

השכלה ודרישות מקצועיות:

  • בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.
  • סיים קורס הכשרה למנהל יחידת נוער בהיקף של 188 שעות לפחות אשר מארגן משרד החינוך או מי מטעמו/אדם שלא סיים קורס זה יחויב לסיים בהצלחה קורס הכשרה למנהל יחידת נוער של משרד החינוך בתוך 18 חודשים מיום כניסתו לתפקיד.

דרישות ניסיון:

ניסיון מקצועי- ניסיון מקצועי של 3 שנים בתפקידים של הוראה או הדרכה  במערכת החינוך או בתחום החינוך הבלתי פורמאלי בתנועות הנוער בשירות לאומי או בשירות צבאי  או במערכת החינוך העל-תיכונית או במערכת ההשכלה הגבוהה.

ניסיון ניהולי- ניסיון ניהולי של שנה אחת לפחות הכרוך  בהפעלה של כוח אדם ותקציבים  במערכת החינוך או בתחום החינוך הבלתי פורמאלי או במערכת החינוך העל-תיכונית או במערכת ההשכלה הגבוהה.

דרישות נוספות-

שפות- עברית ברמה גבוהה. ידע באנגלית

יישומי מחשב- היכרות עם תוכנות ה office

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:

ניהול צוותי עבודה.

עבודה בשעות בלתי שגרתיות.

עבודה עם נוער.

הבהרות:

זכותו/זכותה של מועמד.ת עם מוגבלות לקבל התאמות הנדרשות לו/לה מחמת מוגבלותו/מוגבלותה בהליכי הקבלה לעבודה.

תינתן עדיפות למועמד.ת המשתייך/משתייכת לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי ועובדות הרשות המקומית, אם המועמד.ת הוא/היא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים ומועמדות אחרים/אחרות.


קורות חיים + מסמכים רלוונטיים (צילומי תעודות והמלצות) המוכיחים את הנטען בקורות החיים ובדרישות התפקיד הנ"ל, יש למסור בשעות העבודה המקובלות, במעטפה סגורה ובמסירה ידנית, או במייל ל noas@rosh-pinna.muni.il עד לתאריך: 25.8.2022 בשעה 12:00.

טלפון לשאלות ולבירורים: 052-6091453 נעה

 

מוטי חטיאל

ראש המועצה המקומית